loader image

Pre-susținere teză de doctorat – “Cercetări asupra măsurării și limitării nivelului perturbațiilor electromagnetice”

În ziua de 22 iulie 2019, la ora 12,30 în Sala E 412 a Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată va avea loc presusținerea în fața comisiei de îndrumare a tezei de doctorat cu titlul “Cercetări asupra măsurării și limitării nivelului perturbațiilor electromagnetice” elaborată de ing. Bogdan Dumitru Alistar, domeniul Inginerie electrică sub conducerea Prof. univ. dr. ing. Alexandru Sălceanu.

Comisia de îndrumare are următoarea componență:

  • Prof. univ. dr. ing. Valeriu David – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
  • Prof. univ. dr. ing. Cristian Foșalău – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
  • Prof.univ.dr.ing. Marinel Temneanu – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași