loader image

Pre-susținere teză de doctorat – “Cercetări privind expunerea umană la câmpurile electromagnetice generate de sistemele de comunicații”

În ziua de 22 iulie 2019, la ora 13.000 în Sala E 412 a Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată va avea loc presusținerea în fața comisiei de îndrumare a tezei de doctorat cu titlul “Cercetări privind expunerea umană la câmpurile electromagnetice generate de sistemele de comunicații” elaborată de ing. Ovidiu Bejenaru, domeniul Inginerie electrică sub conducerea Prof. univ. dr. ing. Valeriu David.

Comisia de îndrumarea are următoarea componență:

  • Prof. univ. dr. ing. Alexandru Salceanu – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
  • Prof. univ. dr. ing. Marinel Temneanu – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
  • Conf.univ.dr.ing. Eduard Lunca – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași