loader image

Pre-susținere teză de doctorat – “Aspecte privind stabilitatea sistemelor electroenergetice în contextul integrării surselor regenerabile de energie”

În ziua de 19 iulie 2019, la ora 08:00 în Sala EN 109 a Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată va avea loc presusținerea în fața comisiei de îndrumare a tezei de doctorat cu titlul “Aspecte privind stabilitatea sistemelor electroenergetice în contextul integrării surselor regenerabile de energie” elaborată de ing. Radu Toma, domeniul Inginerie energetică sub conducerea Prof. univ. dr. ing. Mihai Gavrilaș.

Comisia de îndrumarea are următoarea componență:

  • Prof. univ. dr. ing. Marcel Istrate – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
  • Prof. univ. dr. ing. Maricel Adam – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
  • Conf.dr.ing. Gheorghe Grigoras – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași