loader image

Pagina departamentului

Scurt Istoric

Istoria predarii ingineriei electrice dateaza inca din 1910 cand Scoala de Electricitate Industriala a fost creata ca o structura aparte in interiorul Universitatii din Iasi. Ca urmare a reorganizarii universitatii tehnice din 1968, acest departament si-a continuat activitetea sub numele de Catedra de Utilizari si Actionari Electrice. Incepand cu 1974 catedra a coordonat specializarile de Actionari si Utilizari Electrice. Specializarea Electromecanica a fost propusa relativ recent in anul 1990 iar departamentul a fost denumit Utilizari, Actionari si Automatizari Industriale la fel cum este si astazi. Din anul 1995 pana in ziua de azi UAAI coordoneaza specializarile de Actionari Electrice, Electrotehnologii si Electromecanica.

Departamentul EUEDIA (Electrical Utilization, Electrical Drives and Industrial Automation) a luat naștere în timp, din fosta structură a Şcolii de Electricitate Industrială înfiinţată de profesorul Dragomir Hurmuzescu în 1910. Odată cu reorganizarea Universităţii Tehnice din 1968 a primit numele de „Catedra de Utilizări si Automatizări”, iar începând cu 1974 a coordonat specializările de “Acţionări Electrice” şi “Utilizări Electrice”. După 1990 departamentul a fost redenumit „Utilizări, Acţionări şi Automatizări Industriale” şi a coordonat reînfiinţarea specializării de „Electromecanică”.

Activitatea

În prezent departamentul este format din 19 cadre diactice şi 5 tehnicieni, dintre care patru profesori, cu calitatea de conducător de doctorat, coordonează peste 20 de doctoranzi. Departamentul patronează două specializări de licenţă „Electronică de Putere şi Acţionări Electrice” şi „Electromecanică” şi una de master intitulată „Conversia energiei şi controlul mişcării”.

Direcţiile în care prin activităţi didactice şi de cercetare s-au obţinut rezultate deosebite şi un nivel ridicat de expertiză sunt: vehicule hibride şi electrice, acţionări electrice de mică şi mare putere,  electronică de putere şi controlul numeric al acţionărilor electrice, sustentaţie magnetică şi motoare liniare, iluminat şi tehnologii electrotermice moderne, CAD in proiectarea sistemelor de acţionare şi a instalaţiilor electrice, teoria sistemelor şi controlul automat, modelarea şi controlul sistemelor dinamice, stimulare electrică funcţională şi neuroproteze, senzori si microsisteme cu magnetofluide. A fost acreditat centrul de cercetare „Sisteme de conversie a energiei şi controlul mişcării”.

Domenii de expertiză

EUEDIA ofera cursuri specifice pentru studentii inscrisi la specializarile pentru Master si Licenta.
Cele mai importante domenii de cercetare ale departamentului nostru sunt focalizate pe tehnologii de ultim moment:

 • vehicule si roboti actionati prin motoare liniare
 • vehicule hibride
 • sustenanta magnetica
 • utilizarea energiei electrice
 • iluminat
 • electrotermica si instalatii
 • optimizarea energiei electrice
 • actionari electrice de putere folosind motoare sincroane
 • controlul digital al actionarilor electrice
 • design pe calculator al systemelor de actionari electrice
 • teoria sistemelor si controlul automat
 • modelarea sistemelor de control dinamice
 • controlul parametrilor tehnici prin componente magnetofluide

Centrul de cercetare

Centrul de cercetare “Inginerie Electrica in Sisteme Industriale” (IELSI) este implicat in mod curent in proiecte de cercetare depuse la CNSIS sau acopera nevoile de cercetare ale companiilor private. De curant IELSI s-a implicat si in proiecte internationale de cercetare.

Proiectele noastre cuprind urmatoarele domenii:

 • actionari electrice
 • procese industriale de control
 • robotica
 • bioinginerie
 • vehicule electrice
 • instalatii electrice industriale

Laboratoarele de cercetare sunt specializate pe domeniile de expertiza mai sus mentionate. Ele sunt echipate cu instalatii electrice moderne si au toata logistica necesara pentru o activitate de cercetare eficienta.

Personal didactic


Director departament


Conf. Dr. Ing.

Mihai Albu

e-mail : albu@tuiasi.ro
tel : +40-232-701288 int. 1288


Profesori


Prof. Dr. Ing.

Gheorghe Baluta

e-mail : gbaluta@tuiasi.ro
tel : +40-232-278680 int. 1512

Prof. Dr. Ing., Prodecan

Dorin Lucache

e-mail : lukake@tuiasi.ro, ddlucache@gmail.com
tel : +40-232-701235
fax : +40-232-237627

Prof. Dr. Ing.

Marian Poboroniuc

e-mail : mpobor@ieeia.tuiasi.ro
tel : +40-232-278680 int. 1234


Conferențiari & Asistenți


Conf. Dr. Ing.

Georgel Paicu

e-mail: geopaicu@yahoo.com
tel : +40-232-278680 int. 1234

Conf. Dr. Ing.

Vasile Horga

Asist.Dr.Ing.

Alina Baciu


Profesori Seniori


Prof. Dr. Ing. Dr. H.C.

Lorin Cantemir

e-mail: l_cantemir@yahoo.com

Prof. Dr. Ing.

Gheorghe Livint

e-mail: glivint@tuiasi.ro
tel : 0232278680 ext. 1288

Prof. Dr. Ing.

Dan Ioachim

e-mail: dan.ioachim@yahoo.ro

Prof. Dr. Ing.

Lucian I. Ciobanu

e-mail : lciobanu@tuiasi.ro
tel : +40-232-278680 int. 1288

Prof. Dr. Ing.

Radu Olaru

e-mail : rolaru@ieeia.tuiasi.ro
tel : +40-232-278680 int. 1230

Conf. Dr. Ing.

Mihaela Cleju

e-mail : mcleju@ieeia.tuiasi.ro
tel : +40-232-278680 int. 1236

Conf. Dr. Ing.

Doina Zamfir

e-mail : dzamfir@ieeia.tuiasi.ro
tel : +40-232-278680 int. 1236


Șefi lucrări


S.l.Dr.Ing.

Corneliu Caileanu

S.l.Dr.Ing.

Mitică Temneanu

S.l.Dr.Ing.

Gabriel Chiriac

e-mail : gchiriac@tuiasi.ro
tel : +40-232-278680 int. 1266

S.l.Dr.Ing.

Marcel Rățoi

S.l.Dr.Ing.

Costică Nituca

e-mail : costica_nituca@yahoo.com

S.l.Dr.Ing.

Elena Dănilă

e-mail : edanila@tuiasi.ro
tel : +40-232-278683 int. 1233

S.l.Dr.Ing.

Daniel Sticea

e-mail : danielsticea@ieeia.tuiasi.ro
tel : int. 1266

S.l.Dr.Ing.

Dănuț Irimia


Personal Tehnic


Tehnician

Virginia Biga

Inginer

Gheorghe Crăciun


Cooperari

EUEDIA a fost si este implicată în numeroase programe naţionale şi internaţionale de schimburi sau cooperări academice. Numeroşi membri ai departamentului şi studenţi ai specializărilor coordonate au efectuat stagii de predare sau de specializare în mai mult de 10 universităţi partenere (Université de Picardie “Jules Verne” – Amiens,  Université Henri Poincaré – Nancy, Université de Technologie de Belfort Montbéliard, etc.). De asemenea, anual departamentul este gazdă pentru  studenţii veniţi pentru studii universitare parţiale ori pentru stagii de cercetare de la universităţi partenere din străinătate (Universidade do Porto, Université Paul Cezane de Marseille, Université d’Angers).