loader image

Examen de finalizare a studiilor – Licenţă

Sesiunea Iulie 2023

Sesiunea Februarie 2023

 

 

Sesiunea Septembrie 2022

Sesiunea Iulie 2022

Sesiunea februarie 2022

Calendar examene finalizare studii online – februarie 2022 – calendar și organizare

Sesiunea septembrie 2021

Calendar examene finalizare studii septembrie 2021

Sesiunea iulie 2021

Comisii finalizare studii

Calendar examene finalizare studii

Îndumători proiecte diplomă_2021

Sesiunea februarie 2021

Calendar examene finalizare studii online – februarie 2021

Procedura finalizare studii licenta

Sesiunea iulie 2020

Anunț finalizare studii – iulie 2020

Înscrierea la examenele de finalizare a studiilor, sesiunea iulie 2020, SE FACE ONLINE și se va desfășura după cum urmează:

  • Înscrierea la examenul de diplomă: 6 – 19 iulie 2020
  • Înscrierea la examenul de disertaţie: 6 – 12 iulie 2020

Susținerea examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea iulie 2020, CONSTĂ ÎNTR-UN INTERVIU ONLINE. Calendarul examenelor de finalizare studii este disponibil  aici

Etapele înscrierii

  1. Studenţii înmatriculaţi în anul universitar 2019-2020 care au situaţia şcolară încheiată vor fi inscrişi de secretarii comisiilor în grupurile de examinare create în platforma Microsoft Teams, în termen de 24 de ore de la data trecerii în catalog a ultimelor note. Inscrierea va fi notificată printr-un email transmis pe contul institutional.

Studenţii care nu primesc notificarea, nu au acumulate toate cele 240 de credite.

Vă rugăm să verificaţi situația școlară în catalogul electronic disponibil la adresa:

https://ieeia.tuiasi.ro/studenti/situatia-scolara/.

Pentru informații suplimentare se va contacta telefonic sau pe e-mail secretariatul facultăţii.

Absolventul va folosi doar adresa de e-mail instituțională.

  1. Absolvenţii din anii anteriori trebuie să trimită mai întâi un mail la adresa secretariat@ee.tuiasi.ro prin care să solicite înscrierea la examenul de finalizare a studiilor.
  2. In grupul de examinare în care sunteţi înscrişi, la Assignamentul – Documente înscriere, va trebui să încărcaţi urmatoarele documente:
  1. După ce încărcați documentele de mai sus și conducătorul ştiinţific transmite secretarului de comisie Referatul de apreciere, înscrierea dumneavoastră va fi validată.

Comisii examene finalizare studii

Calendar examene finalizare studii online

Repartizarea studentilor pe indrumatori de diploma

 

Sesiunea februarie 2020

Programare examene finalizare studii sesiunea februarie 2020

Anunt important

Procedura finalizare studii licenta

Sesiunea iulie 2019

Programarea examenelor de licenta sesiunea iulie 2019

Comisii pentru examenele de licenta sesiunile iulie 2019, septembrie 2019 si februarie 2020

Repartizarea pe indrumatori a studentilor anului IV promotia 2019

Tematici de examen

Tematica EPAE

Tematica IAD

Tematica IAIE

Tematica SE

Tematica ISE

Tematica ME

Tematica IM

Sesiunea februarie 2019

Programare examene finalizare studii sesiunea februarie 2019

Sesiunea septembrie 2018

Programare examene finalizare studii sesiunea septembrie 2018

 

Sesiunea iulie 2018

ANUNT IMPORTANT

Comisii pentru examenele de finalizare a studiilor

Programarea examenelor de finalizare a studiilor

Tematici

Tematica EPAE

Tematica IAD

Tematica IAIE

Tematica SE

Tematica ISE

Tematica ME

Tematica IM

Informatii legate de examenul de licenta, promotia 2018

Numar locuri alocate pe indrumatori diploma 2018

Repartizarea pe indrumatori a studentilor anului IV promotia 2018

Procedura privind finalizarea studiilor universitare de licenta

 

Sesiunea februarie 2018

Programarea examenelor de finalizare a studiilor licenta si disertatie sesiunea februarie 2018

Sesiunea septembrie 2017

Programarea examenelor de finalizare a studiilor licenta si disertatie sesiunea septembrie 2017

Sesiunea iulie 2017

Anunt important pentru absolventii de licenta/master

Cerere de inscriere la examenul de licenta/diploma

Procedura de finalizare a studiilor de licenta TUIASI.POB.16

Formular fisa de lichidare

Formular fisa de lichidare pentru absolventi din Republica Moldova

Comisii de finalizare a studiilor

Programarea examenelor de finalizare a studiilor

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă pentru sesiunile iulie 2017, septembrie 2017 şi februarie 2018

Electronică de putere si Acţionări electrice – EPAE

Instrumentaţie si achiziţii de date – IAD

Sisteme electrice – SE

Managementul energiei – ME

Ingineria sistemelor electroenergetice – ISE

Inginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză) – IEC

Informatica aplicata in ingineria electrica – IAIE

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic – IE

================10.01.2017===================

Sesiunea februarie 2017

Programarea examenelor de licenta/dizertatie sesiunea februarie 2017

Comisiile de finalizare a studiilor sesiunea februarie 2017

=================25.11.2016==================

Repartizarea pe îndrumători pentru lucrări de diploma promoția 2017

Repartitia pe indrumatori toate grupele an IV

Numar locuri indrumatori

=================1.09.2016===================

Examen de diploma sesiunea septembrie 2016

Programarea examenului de diploma sesiunea septembrie 2016

Formularele tipizate se găsesc la Secretariatul facultatii sau aici.

Teme pentru proiecte de licenta

Comisii finalizare studii licenta sesiunea iunie-iulie 2016

Programare-examene-finalizare-studii-licenta-sesiunea-iunie-iulie-2016

Tematica pentru examenul de finalizare a studiilor de licenţă

================================================================================

Repartizarea coordonatorilor activității de cercetare și a lucrărilor de licenţă – promoţia 2015-2016

6408 IAIE6407 IM th si ec, 6406 ME, 6405 ISE, 6404 IEC, 6403 SE, 6402 IAD, 6401 EPAE

 

Certificatul de competență lingvistică

INFORMAŢII IMPORTANTE PENTRU ABSOLVENŢI!

  • Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare a studiilor

se efectuează cu min. 5 zile înainte de începerea examenului, la secretariatul facultăţii, prin depunerea unei cereri de înscriere la examen însoţită de:

proiectul de diplomă/lucrarea de disertaţie şi referatul îndrumătorului proiectului/lucrării;

două fotografii color ( ¾ cm) pentru diplomă;
copie după certificatul de naştere
;
cererea de eliberare a adeverintei de absolvire

 Formulare:

cerere de înscriere la examenul de finalizare a studiilor

cerere de eliberare a adeverinței de absolvire

  • Actele necesare pentru eliberarea diplomelor

de la Rectorat TUIASI–Acte de studii:

diploma de bacalaureat, în original(dovada că absolventul/a şi-a depus fişa de lichidare);

buletin/carte de identitate sau paşaport, în original.

  • Extrase din PROCEDURILE  TUIASI:

După finalizarea studiilor, actele în original se retrag de la dosar doar după completarea, de către student, a Fişei de lichidare, care atestă faptul că nu există datorii la biblioteci, cămine sau departamentele facultăţii.

Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma.

Absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă/masterat care au promovat examenul de diplomă li se eliberează “Diplomă de inginer/master” şi Suplimentul la diplomă.

„Diplomele şi suplimentele/anexele la diplome pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează de către Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.”

 

Metoda de finalizare: