loader image

Practică

Informații practică Iunie 2022

Anunt

Adeverinta_de_practica_(model)

Caiet_de_practica_(model) Conventie_de_practica_individuala_(model)

Repartizarea pe firme

Informații practică 2020-2021

Pentru studenții de anul III care au optat să efectueze stagiul de practică prin facultate:

 • Conform planului de învățământ, practica tehnologică începe pe data de 28.06.2021 și timp de 3 săptămânii, până pe data de 16.07.2021, studenții vor efectua stagiul de practica în cadrul firmelor cu care facultatea are încheiate acorduri de practică pentru acest an.
 • Repartizarea studenților la firmele partenere de practică s-a efectuat pe baza opțiunilor exprimate și a specializărilor, după cum urmează:

Centralizator practica 2021 

Pentru studenții de anul II și III care au optat să efectueze stagiul de practică individual:

 • Studenții care au optat sa facă practica individual vor susține colocviul de practică în septembrie 01.09-14.09.2021 și vor prezenta:
  • Conventie_de_practica_individuala_(model) care trebuie sa fie înregistrată (prima pagina în dreapta sus), semnata și ștampilată de la firma de practică. Aceasta convenție se va redacta în 3 exemplare, un exemplar pentru student, un exemplar pentru firma de practica și un exemplar să fie predat la facultate, consilierului de grupă;
  • Caiet_de_practica_(model) care trebuie completat cu activitățile desfășurate în stagiul de practică;
  • Adeverinta_de_practica_(model) prin care firma va confirma efectuarea stagiului de practică de către student -15 zile/8 ore pe zi, în total 120 ore/stagiu.

Studenții de anul II vor fi contactați de către consilierii de studii și vor stabili activitățile care se vor desfășura în perioada de practică.

Nr. crt

Grupa

Cadrul didactic îndrumator

Contact email

1.

6201

Șef Lucr. Dr.Ing. Astanei Dragos

dastanei@tuiasi.ro

2.

6202

Șef Lucr. Dr.Ing. Irimia Danut

danut.irimia@tuiasi.ro

3.

6203

Asist. Dr.Ing. Ursan George

andrei_urs@yahoo.com

4.

6204

Prof. Dr.Ing. Olariu Marius

olarium2003@gmail.com

5.

6205

Conf. Dr.Ing. Aradoaei Sebastian

arsete@tuiasi.ro

6.

6206

Șef Lucr. Dr.Ing. Paulet Marius

mpaulet@tuiasi.ro

7.

6207

Șef Lucr. Dr.Ing. Machidon Dragos

machidon.dragos@tuiasi.ro

8.

6208

Șef Lucr. Dr.Ing. Scarlatache Florina

flr_rotaru@yahoo.com

9.

6209

Prof. Dr.Ing. Temneanu Marinel

mtemnean@tuiasi.ro

10.

6210

Prof. Dr.Ing. Donciu Codrin

cdonciu@tuiasi.ro

===============20 februarie 2019================

Proiect de practică

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică aplicată din Iași, oferă 20 de locuri de practică în cadrul proiectului „Programe de ȋnvaṭare la locul de muncă pentru elevi ṣi studenṭi” finanțat prin Programul Operaṭional Capital Uman 2014-2020.

Condițiile de participare sunt următoarele:

 • să fie studenți ai facultății (anii 1, 2, 3, 4),
 • să nu aibă în derulare un contract de muncă
 • să nu fie implicat într-un alt proiect de practică similar.

Proiectul este coordonat de un operator de cablu național, iar activitățile vor fi legate de domeniul comunicațiilor. Practica propriu-zisă se va desfășura în perioada de 3 săptămâni a practicii de vară și va fi finalizată cu nota la practică (pentru cei din anii 2 și 3). Studenții merituoși vor fi premiați.
Doritorii sunt rugați să transmită intenția de a participa la secretariatul facultății până la 1 martie 2019.

În luna martie va avea loc deschiderea proiectului și sesiuni de consiliere a studenților. Cei care se vor înscrie vor fi anunțați asupra detelor de desfășurare a acțiunilor din luna martie, la care trebuie să participe și asupra documentelor necesare.

=============13 iunie 2018=============

Anunț important privind practica tehnologică pentru anii II si III

Repartizarea studenților la practică 2018

=============14 iunie 2017==============

Anunț important privind practica tehnologică pentru anii II si III

Repartizarea studenților la practică 2017

=============17 mai 2017===============

Portofoliu practică IEEI_2016-2017

=============16 iunie 2016============

Repartizarea pe grupe de practică 2016

==============13 iunie 2016===========

Practica tehnologică din planurile de învăţământ ale anilor II şi III – studii universitare de licenţă se va efectua, în perioada 20 (21) iunie – 8 iulie 2015, astfel:

1. Studenţii care şi-au exprimat opţiunea pentru practica individuală vor proceda după cum urmează:

– se prezintă la secretariatul facultăţii pentru a primi Convenţia de practică şi Protocolul de practică;

– se prezintă la societăţile comerciale/instituţiile având asupra lor Convenţiile individuale de practică şi Protocolul de practică;

– întocmesc un referat de practică (caiet de practică) pe baza cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite în stagiul de practică, pe care il vor preda îndrumătorului de practică, la susţinerea colocviului,  în perioada 1-14 septembrie 2015.  

2. Studenţii repartizaţi pentru practica organizată de facultate vor proceda după cum urmează:

Marţi, 21 iunie 2015, ora 8.00 se prezintă la facultate, în amfiteatrul E1 pentru a primi informaţii organizatorice (doar dacă nu au primit alte indicaţii de la îndrumătorul de practică – consilierul de studii)

– Prezentarea la firmele-partenere de practică se va face pe bază de carte de identitate, la locaţia şi ora prevăzute în anexa 1.

– Întocmesc un referat de practică (caiet de practică), pe baza cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite în stagiul de practică şi susţin colocviul conform programării comunicate de cadrul didactic îndrumator de practică.

Tabelele cu repartizarea pe grupe şi firme vor fi  afişate la avizier corp E, et II și postate pe site-ul facultății.

=============================2016

Stagii de practică VEOLIA Iași 2016

=============================2015

Internship la TUIASI 2015

ANUNŢ IMPORTANT

Repartiţia studenţilor la practică pe grupe îndrumători şi firme-2015

 Listele cu studenţii practicanţi, grupaţi pe locaţii de practică

Practică la Panduit Arad – 2015

Practică de vară la Danieli – 2015

Practică la Endava în Iași – 2015

Practică la Schaeffler România – Braşov – 2015

Practică – Capgemini Iaşi – resurse umane – 2015

Practică Adecco – Sibiu -2015

Practică la Renault România – 2015

Stagii de practică la De Gruyter Open – 2015

============================================================== 2014

Practică la Arcelor Mittal Roman  23 iunie – 11 iulie – 2014

Stagii de internship la Electroalfa – 2014

Internship la Global Technical Systems București -2014

Stagii de practică la Embarcadero Technologies -2014

Stagii de practică la ELSACO ELECTRONIC – 2014

Internship la Procter&Gamble -2014

Stagii de practică la Dalkia România -2014

3 stagii de practică la Danieli Engineering – 2014

Stagii de practică în IT, on-line la OSF GLOBAL SERVICES – 2014

Stagii Internship Arcelor Mittal Galați – 2014

Stagii de practică la Schaeffler România-Brașov – 2014

Internship la Grupul Dacia-Renault -2014

PLATA STUDENȚILOR participanți la proiectul de practică POSDRU 82350

Studenții care au efectuat stagii de practică în cadrul proiectului POSDRU17788