loader image

Oferta educațională

Cicluri, domenii și programe de studii an universitar 2020-2021

Domeniul de licenţă/ cf. H.G. 299/2020Programul de studii universitare de licență/cf. H.G. 299/2020
Inginerie electrică Electronică de putere şi acţionări electrice
Informatică aplicată în inginerie electrică
Instrumentaţie şi achiziţii de date
Sisteme electrice
Inginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză)
Inginerie energeticăIngineria sistemelor electroenergetice
Manegementul energiei
Energetică și tehnologii informatice
Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
Domeniul de master/ cf. H.G. 297 / 2020Programul de studii universitare de masterat/cf. H.G. 297/2020
Inginerie electrică Conversia energiei şi controlul mişcării
Sisteme electrice avansate
Sisteme informatice de monitorizare a mediului
Inginerie energeticăManagement, energie, mediu
Managementul sistemelor de energie
Inginerie şi managementInginerie şi management în contextul globalizării