loader image

Oferta educațională

Cicluri, domenii și programe de studii an universitar 2017-2018

Ciclul de studii Domeniul Programul de studii
Ciclul I 

 

Studii universitare de LICENȚĂ

Inginerie Electrică (IEL) Electronică de Putere şi Acţionări Electrice (EPAE)
Instrumentaţie şi Achiziţii de Date (IAD)
Sisteme Electrice (SE)
Informatică Aplicată în Ingineria Electrică (IAIE)
Inginerie Energetică (IEN) Ingineria Sistemelor Electroenergetice (ISE)
Managementul Energiei (ME)
Inginerie şi Management (IM) Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic (IE)
Ştiinţe inginereşti aplicate (SIA) Informatică Aplicată în Ingineria Electrică (IAIE)
Ciclul II 

 

Studii universitare de MASTER

Inginerie Electrică (IEL) Conversia Energiei şi Controlul Mişcării (CECM)
Sisteme Electrice Avansate (SEA)
Sisteme Informatice de Monitorizare a Mediului (SIMM)
Inginerie Energetică (IEN) Management Energie – Mediu (MEM)
Managementul Sistemelor de Energie (MSE)
Inginerie şi Management (IM) Inginerie şi Management în Contextul Globalizării (IMCG)
Ciclul III 

 

Studii universitare de DOCTORAT

Inginerie Electrică (IEL)  
Inginerie Energetică (IEN)  

Organizarea activităţii didactice