loader image

Licenţă

Studiile universitare de licenţă sunt studii la învăţământul de zi, cu durata de patru ani. Absolvenţii acestor studii obţin Diploma de Inginer, în domeniul şi programul de studii pe care l-au absolvit. Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se face pe domenii.
În primii doi ani de studii, planurile de învăţământ sunt identice pentru toate programele de studii ale unui domeniu.

Diferenţierea conţinutului formării pe programe de studii (specializări) se face în anii al treilea şi al patrulea de studii.

Toate programele de studii şcolarizate de facultate sunt ACREDITATE.

Nomenclatorul programelor de studii de licenţă şcolarizate de facultate:

Domeniul Inginerie electrică

Programe de studii

  • Electronică de putere şi acţionări electrice
  • Instrumentaţie şi achiziţii de date
  • Sisteme electrice
  • Informatică aplicată în inginerie electrică (anii I si II)

Domeniul Inginerie şi management

Programe de studii

  • Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Domeniul Inginerie energetică

Programe de studii

  • Ingineria sistemelor electroenergetice
  • Managementul energiei

Domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate

Programe de studii

  • Informatică aplicată în inginerie electrică (anii III si IV)

Planuri de invatamant

Procedura de organizare a activităţii didactice pentru studii universitare de licenţă