loader image

Licenţă

Procedura de organizare a activităţii didactice pentru studii universitare de licenţă

Studiile universitare de licenţă sunt studii la învăţământul cu frecvență, cu durata de patru ani. Absolvenţii acestor studii obţin Diplomă de Inginer, în domeniul şi programul de studii pe care l-au absolvit.

Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se face pe domenii. În primii doi ani de studii, planurile de învăţământ sunt identice pentru toate programele de studii ale unui domeniu. Diferenţierea conţinutului formării pe programe de studii (specializări) se face începând din anul III de studii.

Nomenclatorul programelor de studii de licenţă şcolarizate de facultate:

Domeniul Inginerie Electrică

Programele de studii

  • Electronică de putere şi acţionări electrice (acreditat)
  • Instrumentaţie şi achiziţii de date (acreditat)
  • Sisteme electrice (acreditat)
  • Informatică aplicată în inginerie electrică (acreditat)
  • Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză) (autorizat provizoriu)

Domeniul Inginerie Energetică

Programe de studii

  • Ingineria sistemelor electroenergetice (acreditat)
  • Managementul energiei (acreditat)
  • Energetică și tehnologii informatice (autorizat provizoriu)

Domeniul Inginerie şi Management

Programe de studii

  • Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Planuri de invatamant