loader image

METROS

Centrul de cercetare Metrologie, Sisteme de Măsurare şi Materiale InovativeMETROS este recunoscut de către CNCSIS drept Centru de Excelenţă. Această recunoaştere la nivel naţional este urmarea unei activităţii deosebit de fructuoase, susţinută sintetic prin următoarele:

 • 43 de granturi / contracte de cercetare câştigate prin competiţie naţională în ultimii 5 ani (CNCSIS, PNCDI, CEEX, PN2);
 • 6 contracte de cercetare câştigate prin competiţie internaţională (FP6, colaborări bilaterale) de asemenea în ultimii 5 ani;
 • aproximativ trei milioane şi jumătate de echivalent euro efectiv încasate în ultimii cinci ani pentru aceste granturi şi contracte;
 • 48 de articole publicate în reviste cotate ISI, numeroase altele publicate în baze de date indexate (ISI, Scopus, Inspec, Compendex, etc.);
 • 73 de brevete de invenţie cu aplicativitate în industria de profil;
 • 94 de cărţi şi capitole de cărţi ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate.

Dintre direcţiile de cercetare abordate în cadrul centrului METROS putem enumera:

 • Metode şi tehnici de caracterizare a bio şi nano materialelor;
 • Tehnici şi metode de monitorizare a parametrilor de mediu;
 • Sisteme informatice distribuite de măsură şi control;
 • Metode de investigare şi combatere a poluării electromagnetice;
 • Tehnici avansate de determinare a substanţelor cu potenţial ridicat de risc şi de reciclare a materialelor şi deşeurilor.

Activitatea de cercetare se desfăşoară în patru laboratoare de cercetare, două dintre acestea fiind în curs de acreditare Renar:

 • MEDIOLAB – Sisteme de măsurare a parametrilor de mediu – în curs de acreditare RENAR;
 • LIDES – Incercări de imunitate la descărcări electrostatice– în curs de acreditare RENAR;
 • MATEL-TEST – Laboratorul de cercetări avansate în domeniul materialelor inovative;
 • Sisteme distribuite de măsurare.

Toate aceste laboratoare dispun de echipamente de ultimă generaţie, valoarea investiţiilor realizate în ultimii trei ani în modernizarea infrastructurii de cercetare depăşind echivalentul a 1 milion de euro.

În sprijinul acestei afirmaţii vin şi numeroasele colaborări ştiinţifice cu universităţi, institute de cercetare şi agenţi economici din ţară şi străinătate, printre partenerii tradiţionali ai catedrei numărându-se:

 • Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară Iaşi, Universitatea „Transilvania” din Braşov, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – aplicaţii ale tehnicilor moderne de măsurare;
 • SC ICPE SA Bucureşti, ICPE-CA Bucureşti, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, Institutul de Fizică Tehnică Iaşi, SC Romus Ltd. Iaşi – aplicaţii măsurări distribuite, senzori şi traductoare;
 • Institut Polytechnique de Grenoble, Technische Universität Darmstadt, Istanbul Technical University, University of Bolton, University of Exeter, Italcommpany, Technion Institute – colaborări în domeniul metodelor de caracterizare a materialelor inovative;
 • Universita degli Studi di Sannio, Instituto Superior Tecnico de Lisboa – studii referitoare la măsurările distribuite;
 • L’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica „Galileo Ferraris” Torino – microcalimetrie.

Cu sprijinul acestora s-a reuşit organizarea la Iaşi, în anul 2007, pentru prima dată în România, a unui simpozion patronat de International Measurement Confederation şi anume 15th IMEKO TC4 Symposium on Novelties in Electrical Measurements and Instrumentation.