loader image

Scoala doctorala

Doctoratul constituie ciclul cel mai inalt de studii universitare, al cărui finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală şi se organizează în conformitate cu legea nr. 84/1995 “Legea Învăţamântului” republicată cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 14 din Legea nr.288/2004, a H.G. 567/24 iunie 2005 si a O.M. 4491/6 iulie 2005 aplicabile începând cu anul universitar 2005/2006.

Incepând cu anul 2005, doctoratul se desfașoară în cadrul Scolilor doctorale, sub îndrumarea științifică a unui conducător de doctorat, în acord cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.

În cadrul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi funcționează, ca entitate separata, Consiliul Scolilor Universitare de Doctorat (CSUD), condus de un Director. Din CSUD fac parte directorii scolilor doctorale din universitate, doi membri alesi prin vot dintre conducatorii de doctorat din universitate si 4 doctoranzi, alesi de asemenea prin vot. 

În cadrul fiecarei facultăți (grup de facultăți, domenii sau grup de domenii) functioneaza Scoala doctorală, condusă de Directorul Scolii doctorale, ales prin vot, si un numar de membri alesi de asemenea prin vot de catre comunitatea conducatorilor de doctorat din facultate. 

Consiliul Școlii doctorale a Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată este format din:

Director Școală doctorală:

Prof.univ.dr.ing. Alexandru Slaceanu

Membri:

Prof.dr.ing. Marcel Istrate

Prof.dr.ing. Maricel Adam

Ing. Marcel Popa

Drd.ing. Ionel Hogas