loader image

SCECM

CENTRUL DE CERCETARE SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIEI ŞI CONTROLUL MIŞCĂRII

Director: Prof. dr. ing. Gheorghe LIVINŢ

Centrul de cercetare SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIEI ŞI CONTROLUL MIŞCĂRII, din anul 2010, continuă activitatea centrelor de cercetare acreditate CNCSIS: Inginerie Electrică în Sisteme Industriale (IELSI), certificat nr. 139 CC-C/14.05.2002 şi Maşini Electrice în Sisteme Inteligente şi Automatizări (MESIA), certificat nr. 6 CC- B/11.05.2004

Domenii de cercetare:

  • Sisteme electromecanice de conversie a eenergiei cu performanţe îmbunăţăţite (servoacţionări, controlul vectorial al acţionărilor electrice)
  • Sisteme numerice de control a proceselor industriale
  • Algoritmi de control în timp real pentru: vehicule electrice hibride, roboţi industriali,
  • Sisteme încorporate pentru controlul roboţilor şi neuroprotezelor
  • Utilizarea optimală a energiei electrice în aplicaţii industriale,
  • Proiectarea de noi echipamente numerice şi electronică de putere,
  • Modelarea şi proiectarea de noi tipuri de maşini electrice speciale
  • Sisteme electromagnetice bazate pe magneţi permanenţi şi ferofluide.

Activitatea pentru ultimii 5 ani este concretizată în:

  • 24 de granturi de cercetare obţinute pe bază de competiţie,
  • Atragerea unor fonduri cu o valoare de cca 1 milion de EURO.