loader image

Contact

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Adresa: Bd. Profesor Dimitrie Mangeron, nr. 21- 23, 700050 IASI, ROMÂNIA
Email decanat: decanat@ee.tuiasi.ro
Tel: +40-232-278683 
Fax: +40-232-237627


Compartiment Secretariat

Orar activitate cu publicul: LUNIVINERI, între orele 11.0014.00
Adresa email secretariat: secretariat @ ee.tuiasi.ro


Secretar șef facultate: Zet Felicia

Telefon: 0232 70 1110; 0232 278 683 (interior 1110)

 

Secretar facultate: Corogeanu Nela-Mihaela

Activitate cu studenții: LICENȚĂ, anii I și II – Inginerie electrică IEL

Alte activități: Adeverințe dosar pensie/Foi matricole – absolvenți
electronică și telecomunicații ETC

Telefon: 0232 70 1099; 0232 278 683 (interior 1099)

 

Secretar facultate: Cercel Cătălina

Activitate cu studenții:

LICENȚĂ, anii III și IV – Inginerie electrică (EPAE, IAIE, IAD, SE)

MASTER, anii I si II Inginerie electrică (CECM, SEA, SIMM)

Alte activități: Adeverințe dosar pensie/Foi matricole – absolvenți
profil electric ETH

Telefon: 0232 70 1108; 0232 278 683 (interior 1108)

 

Secretar facultate: secretariat@ee.tuiasi.ro

Activitate cu studenții:

LICENȚĂ, anii I și II – Inginerie energetică IEN, Anii III si IV – Inginerie energetică (ISE, ME)

MASTER, anii I si II Inginerie energetică (MEM, MSE)

Alte activități: Adeverințe dosar pensie/Foi matricole – absolvenți
profil energetic EN

Telefon: 0232 70 1516; 0232 278 683 (interior 1516)

 

Secretar facultate: Nechita Florentina

Activitate cu studenții:

LICENȚĂ, anii I, II, III și IV – Inginerie și management, IM

MASTER, anii I si II Inginerie și management (IMCG)

Alte activități: Adeverințe dosar pensie/Foi matricole – absolvenți profil inginerie economică/Colegiul Tehnic nr. 1

Telefon: 0232 70 1513; 0232 278 683 (interior 1513)

 


Compartiment Administrație

ing. Camelia Nistor – administrator sef
Telefon: 0232.278.683, interior – 1121
Mail: cnistor@tuiasi.ro