loader image

Examen de finalizare a studiilor – Master

Sesiunea Septembrie 2023

Sesiunea Iulie 2023

Coordonatori activitate cercetare 2023 și disertație 2024

CECM_Coordonatori_activitate cercetare_disertatie 2024

IMCG_Coordonatori_activitate cercetare_disertatie 2024

MEM_Coordonatori_activitate cercetare_disertatie 2024

MSE_Coordonatori_activitate cercetare_disertatie 2024

SEA_Coordonatori_activitate cercetare_disertatie 2024

SIMM_Coordonatori_activitate cercetare_disertatie 2024

Sesiunea Februarie 2023

Sesiunea septembrie 2022

Sesiunea iulie 2022

Coordonatori activitate cercetare disertație 2023

Repartizarea coordonatorilor activitatii de cercetare si a lucrarii de disertatie, master, seria 2021-2023

Sesiunea februarie 2022

Calendar examene finalizare studii online – februarie 2022 – calendar și organizare

Sesiunea septembrie 2021

Calendar examene finalizare studii

Sesiunea iulie 2021

Calendar examene finalizare studii

Sesiunea februarie 2021

Programare examene finalizare studii sesiunea februarie 2021

Procedura finalizare studii master

Coordonatori activitate cercetare disertație 2022

Sesiunea iunie 2020

Anunț finalizare studii – iulie 2020

Înscrierea la examenele de finalizare a studiilor, sesiunea iulie 2020, SE FACE ONLINE și se va desfășura după cum urmează:

  • Înscrierea la examenul de diplomă: 6 – 19 iulie 2020
  • Înscrierea la examenul de disertaţie: 6 – 12 iulie 2020

Susținerea examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea iulie 2020, CONSTĂ ÎNTR-UN INTERVIU ONLINE. Calendarul examenelor de finalizare studii este disponibil  aici

Etapele înscrierii

  1. Studenţii înmatriculaţi în anul universitar 2019-2020 care au situaţia şcolară încheiată vor fi inscrişi de secretarii comisiilor în grupurile de examinare create în platforma Microsoft Teams, în termen de 24 de ore de la data trecerii în catalog a ultimelor note. Inscrierea va fi notificată printr-un email transmis pe contul institutional.

Studenţii care nu primesc notificarea, nu au acumulate toate cele 240 de credite.

Vă rugăm să verificaţi situația școlară în catalogul electronic disponibil la adresa:

https://ieeia.tuiasi.ro/studenti/situatia-scolara/.

Pentru informații suplimentare se va contacta telefonic sau pe e-mail secretariatul facultăţii.

Absolventul va folosi doar adresa de e-mail instituțională.

  1. Absolvenţii din anii anteriori trebuie să trimită mai întâi un mail la adresa secretariat@ee.tuiasi.ro prin care să solicite înscrierea la examenul de finalizare a studiilor.
  2. In grupul de examinare în care sunteţi înscrişi, la Assignamentul – Documente înscriere, va trebui să încărcaţi urmatoarele documente:
  1. După ce încărcați documentele de mai sus și conducătorul ştiinţific transmite secretarului de comisie Referatul de apreciere, înscrierea dumneavoastră va fi validată.

Comisii examene finalizare studii

Calendar examene finalizare studii online

Repartizarea studentilor pe indrumatori de dizertatie

Sesiunea februarie 2020

Programare examene finalizare studii sesiunea februarie 2020

Anunt important

Procedura finalizare studii master

Dizertatie 2019

Programarea examenelor de dizertatie sesiunea iulie 2019

Repartitia pe coordonatori dizertatie

Comisii pentru examenele de dizertatie

Sesiunea februarie 2019

Programare examene finalizare studii sesiunea februarie 2019

Sesiunea septembrie 2018

Programare examene finalizare studii sesiunea septembrie 2018

Sesiunea iulie 2018

ANUNT IMPORTANT

Comisii pentru examenele de finalizare a studiilor

Programarea examenelor de finalizare a studiilor

Informatii legate de examenul de disertatie, promotia 2018

Numar locuri alocate pe indrumatori proiect disertatie 2018

Repartizarea pe indrumatori a studentilor anului VI promotia 2018

Procedura privind finalizarea studiilor universitare de master

Sesiunea februarie 2018

Programarea examenelor de finalizare a studiilor licenta si disertatie sesiunea februarie 2018

Sesiunea septembrie 2017

Programarea examenelor de finalizare a studiilor licenta si disertatie sesiunea septembrie 2017

Sesiunea iunie 2017

Anunt important

Comisii finalizare a studiilor de master

Programarea examenelor de finalizare a studiilor de master

Formular fisa de lichidare

Formular fisa de lichidare pentru absolventi din Republica Moldova

================10 ianuarie 2017=====================

Sesiunea februarie 2017

Programarea examenelor de licenta/dizertatie sesiunea februarie 2017

Comisiile de finalizare a studiilor sesiunea februarie 2017

================25 noiembrie 2016=====================

Repartizarea pe îndrumători pentru lucrări de dizertatie promoția 2017

Repartitia pe indrumatori lucrari dizertatie toate grupele

Numar locuri indrumatori

=================================================================

Programarea examenului de disertatie sesiunea septembrie 2016

Comisii finalizare studii master sesiunea iunie-iulie 2016

Programare examene finalizare studii master sesiunea iunie-iulie 2016

Repartizarea pe îndrumători pentru lucrări de dizertatie promoția 2016

CECM SIMM SEA MSE MEM IMCG

INFORMAŢII IMPORTANTE PENTRU ABSOLVENŢI!

  • Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare a studiilor

se efectuează cu min. 5 zile înainte de începerea examenului, la secretariatul facultăţii, prin depunerea unei cereri de înscriere la examen însoţită de:

– proiectul de diplomă/lucrarea de disertaţie şi referatul îndrumătorului proiectului/lucrării;

– două fotografii color ( ¾ cm) pentru diplomă;
– copie după certificatul de naştere
;
cererea de eliberare a adeverinței de absolvire.

 Formulare:

cerere de înscriere la examenul de finalizare a studiilor

cerere de eliberare a adeverinței de absolvire

  • Actele necesare pentru eliberarea diplomelor

de la Rectorat TUIASI–Acte de studii:

– diploma de bacalaureat, în original(dovada că absolventul/a şi-a depus fişa de lichidare);

buletin/carte de identitate sau paşaport, în original.

  • Extrase din PROCEDURILE  TUIASI:

După finalizarea studiilor, actele în original se retrag de la dosar doar după completarea, de către student, a Fişei de lichidare, care atestă faptul că nu există datorii la biblioteci, cămine sau departamentele facultăţii.

Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma.

Absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă/masterat care au promovat examenul de diplomă li se eliberează “Diplomă de inginer/master” şi Suplimentul la diplomă.

„Diplomele şi suplimentele/anexele la diplome pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează de către Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.”