loader image

Departamentul de Măsurări Electrice şi Materiale Electrotehnice este alcătuit în prezent dintr-un număr de 21 de cadre didactice dintre care 9 profesori universitari, 3 conferenţiari, 5 şefi de lucrări şi 4 asistenţi universitari, domeniul principal de activitate didactică şi ştiinţifică al acestora fiind studiul posibilităţilor, metodelor, tehnicilor şi echipamentelor destinate măsurărilor pe cale electrică a mărimilor electrice şi neelectrice.

Departamentul coordonează trei dintre programele de studii ale Facultăţii de Inginerie electrică, energetică şi informatică aplicată şi anume:

 • Programul de licenţă Instrumentaţie şi achiziţii de date care formează specialişti pentru proiectarea şi exploatarea instrumentaţiei industriale si de cercetare utilizată pentru monitorizarea sistemelor şi a proceselor tehnologice.
 • Programul de licenţă Informatică aplicată în inginerie electrică care pune accentul pe formarea competenţelor necesare conceperii şi utilizării echipamentelor cu componentă informatică.
 • Programul de masterat Sisteme informatice de monitorizare a mediului a cărui misiune este aceea de a forma la absolvenţii de licenţă competenţe pentru conceperea şi exploatarea instrumentaţiei industriale şi de cercetare în vederea monitorizării parametrilor de calitate a mediului.

Departamentul de Măsurări Electrice şi Materiale Electrotehnice oferă cursuri şi altor facultăţi printre care Electronică, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei, Mecanică, şi Inginerie chimică şi protecţia mediului.

Cadrele didactice ale departamentului îşi desfăşoară activitatea de cercetare în cadrul centrului de cercetare Metrologie, sisteme de măsurare şi materiale inovative – METROS, recunoscut de CNCSIS drept Centru de Excelenţă (certificat de acreditare 6 CE / 12.11.2006). Această recunoaştere la nivel naţional este urmarea unei activităţii deosebit de fructuoase, susţinută sintetic prin următoarele:

• 43 de granturi / contracte de cercetare câştigate prin competiţie naţională în ultimii 5 ani (CNCSIS, PNCDI, CEEX, PN2);
• 6 contracte de cercetare câştigate prin competiţie internaţională (FP6, colaborări bilaterale) deasemenea în ultimii 5 ani;
• aproximativ trei milioane şi jumătate de echivalent euro efectiv încasate în ultimii cinci ani pentru aceste granturi şi contracte;
• 48 de articole publicate în reviste cotate ISI, numeroase altele publicate în baze de date indexate (ISI, Scopus, Inspec, Compendex, etc.);
• 73 de brevete de invenţie cu aplicativitate în industria de profil;
• 94 de cărţi şi capitole de cărţi ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate.

Activitatea de cercetare se desfăşoară în patru laboratoare, două dintre acestea fiind în curs de acreditare Renar. Toate aceste laboratoare dispun de echipamente de ultimă generaţie, valoarea investiţiilor realizate în ultimii trei ani în modernizarea infrastructurii de cercetare depăşind echivalentul a 1 milion de euro.

Istoric

In anul 1907, in cadrul Laboratorului de electricitate a Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi se introduc primele lucrări practice de măsurări electrice. Prima menţiune privind existenţa unei discipline de profil apare în Programa Şcolii de Electricitate Industrială din Iaşi, seria 1911-1912, unde disciplina de Măsuri electrice şi încercări de maşini îl avea ca titular pe dl. ing. J. Vârlănescu.

Catedra de Măsuri electrice şi instalaţii electrice apare pentru prima dată în structura Şcolii Politehnice „Gh. Asachi” (dosarul arhivă IPI, nr.2/1938) la facultatea de Electrotehnică alături de Catedra de Electricitate şi Electrotehnică generală şi Catedra de Maşini Electrice şi Staţiuni Centrale.

Denumirea actuală – Catedra de Măsurări Electrice şi Materiale Electrotehnice – datează din anul 1990, ca urmare a reorganizării facultăţii după desprinderea secţiilor de Electronică şi telecomunicaţii, respectiv Automatizări şi calculatoare, devenite facultăţi de sine stătătoare. În cadrul departamentului au activat sau mai activează personalităţi marcante ale şcolii de măsurări electrice ieşene: Profesorul Vasile PETRESCU, Profesorul Dumitru BĂRBULESCU, Profesorul Mihai ANTONIU, Profesorul Mihai CREŢU sau Profesorul Traian BALAN. (link-uri catre paginile acestora).

Cadre didactice titulare

 • Prof.Dr.Ing. Zet Cristian – Director Departament
 • Prof.Dr.Ing. Temneanu Marinel
 • Prof.Dr.Ing. Salceanu Alexandru
 • Prof.Dr.Ing. Sarmasanu Constantin
 • Prof.Dr.Ing. Ciobanu Romeo
 • Prof.Dr.Ing. Breniuc Liviu
 • Prof.Dr.Ing. Vremera Emil
 • Prof.Dr.Ing. David Valeriu
 • Prof.Dr.Ing. Fosalau Cristian
 • Prof.Dr.Ing. Schreiner Cristina
 • Prof.Dr.Ing. Donciu Codrin
 • Conf.Dr.Ing. Harja Constantin
 • Conf.Dr.Ing. Nita Lucian
 • Conf.Dr.Ing. Trandabat Alexandru
 • Conf.Dr.Ing. Lunca Eduard
 • S.l.Dr.Ing. Paulet Marius
 • S.l.Dr.Ing. Olariu Marius
 • S.l.Dr.Ing. Damian Catalin
 • S.l.Dr.Ing. Brinzila Marius
 • S.l.Dr.Ing. Neacsu Oana
 • As.Dr.ing. Ursache Silviu
 • As.Dr.Ing. Petrisor Daniel

Personal Didactic auxiliar

 • Ing. Timofte Adrian
 • Tehn. Amarandei Adam

Personal didactic pensionat

 • Prof.Dr.Ing. Mircea Ilinca
 • Prof.Dr.Ing. Cretu Mihai
 • Prof.Dr.Ing. Balan Traian
 • S.l.dr.ing. Cornelia Marcuta

Doctoranzi

 • Ilaş Tudor-Alexandru – Anul IV – Indrumator – Prof. Dr. Ing. Romeo-Cristian Ciobanu
 • Cotet Tudor – Anul IV – Indrumator – Prof. Dr. Ing. Romeo-Cristian Ciobanu
 • Pintea Anca – Anul IV – Indrumator – Prof. Dr. Ing. Romeo-Cristian Ciobanu
 • Alistar Bogdan-Dumitru – Anul IV – Indrumator Prof. dr. ing. Alexandru Sălceanu
 • Sălceanu Andrei – Anul III – Indrumator – Prof. dr. ing. Valeriu David
 • Constantin Stefan – Anul III – Indrumator – Prof.dr.ing. Cristian Fosalau
 • Ionescu Catalin – Anul III – Indrumator – Prof.dr.ing. Cristian Fosalau
 • Rugină Iulian Cătălin – Anul III – Indrumator – Prof. Dr. Ing. Romeo-Cristian Ciobanu
 • Drobotă Mihai – Anul III – Indrumator – Prof. Dr. Ing. Romeo-Cristian Ciobanu
 • Contofan Iulian Cosmin – Anul III – Indrumator – Prof. Dr. Ing. Romeo-Cristian Ciobanu
 • Ani Vasile Dan – Anul III – Indrumator – Prof. Dr. Ing. Romeo-Cristian Ciobanu
 • Curelaru Alina Cornelia – Anul III – Indrumator- Prof.Dr. Ing. Cristina Mihaela Schreiner
 • Grăpina Răzvan Ioan – Anul III – Indrumator – Prof.Dr. Ing. Cristina Mihaela Schreiner
 • Macovei Ştefan Cristian – Anul III – Indrumator Prof.Dr. Ing. Cristina Mihaela Schreiner
 • Lupuleasa Iulian Gabriel – Anul III – Indrumator – Prof. dr. ing. Alexandru Sălceanu
 • Ioana Marius – Anul III – Indrumator – Prof.dr.ing. Fanel Iacobescu
 • Pavel I Ionel – Anul II – Indrumator – Prof. dr. ing. Valeriu David
 • Hogas Ionel – Anul II – Indrumator – Prof.dr.ing. Cristian Fosalau
 • Ursa Gheorghita- Anul II – Indrumator – Prof.dr.ing. Cristian Fosalau
 • Donose Costel – Anul II -Indrumator – Prof. Dr. Ing. Cristina Mihaela Schreiner
 • Gifei Simona – Anul II – Indrumator – Prof. dr. ing. Alexandru Sălceanu
 • Mihai(Taina) Alina – Anul II – Indrumator – Prof.dr.ing. Fanel Iacobescu
 • Podaru Alexandru Constantin – Anul I – Indrumator – Prof. dr. ing. Valeriu David
 • Teiu Raisa Gabriela – Anul I – Indrumator – Prof. dr. ing. Valeriu David
 • Ungureanu Laurenţiu Iulian – Anul I – Indrumator – Prof. Dr. Ing. Romeo-Cristian Ciobanu
 • Păduraru Bocdan Andrei -Anul I – Indrumator – Prof. Dr. Ing. Romeo-Cristian Ciobanu
 • Vizitiu Alexandra Iulia -Anul I – Indrumator – Prof. Dr. Ing. Romeo-Cristian Ciobanu
 • Ursu (Ungureanu) Ileana – Anul I – Indrumator – Prof. Dr. Ing. Cristina Mihaela Schreiner
 • Cozma Ciprian – Anul I – Indrumator – Prof. dr. ing. Alexandru Sălceanu
 • Ciubotaru Gabriel Ionut – Anul I – Indrumator – Prof. dr. ing. Alexandru Sălceanu