loader image

Pagina departamentului

Departamentul de Măsurări Electrice şi Materiale Electrotehnice este alcătuit în prezent dintr-un număr de 19 cadre didactice titulare din care 9 profesori universitari, 6 conferenţiari si 4 şefi de lucrări, domeniul principal de activitate didactică şi ştiinţifică al acestora fiind studiul posibilităţilor, metodelor, tehnicilor şi echipamentelor destinate măsurărilor pe cale electrică a mărimilor electrice şi neelectrice.

Departamentul coordonează trei dintre programele de studii ale Facultăţii de inginerie electrică, energetică şi informatică aplicată şi anume:

 • Programul de licenţă Instrumentaţie şi achiziţii de date care formează specialişti pentru proiectarea şi exploatarea instrumentaţiei industriale si de cercetare utilizată pentru monitorizarea sistemelor şi a proceselor tehnologice.
 • Programul de licenţă Informatică aplicată în inginerie electrică, care pune accentul pe formarea competenţelor necesare conceperii şi utilizării echipamentelor cu componentă informatică.
 • Programul de masterat Sisteme informatice de monitorizare a mediului a cărui misiune este aceea de a forma la absolvenţii de licenţă competenţe pentru conceperea şi exploatarea instrumentaţiei industriale şi de cercetare în vederea monitorizării parametrilor de calitate a mediului.

Departamentul de Măsurări Electrice şi Materiale Electrotehnice oferă cursuri şi altor facultăţi printre care Electronică, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei, Mecanică, şi Inginerie chimică şi protecţia mediului.

Cadrele didactice ale departamentului îşi desfăşoară activitatea de cercetare în cadrul centrului de cercetare Metrologie, sisteme de măsurare şi materiale inovative – METROS, recunoscut de CNCSIS drept Centru de Excelenţă (certificat de acreditare 6 CE / 12.11.2006). Această recunoaştere la nivel naţional este urmarea unei activităţii deosebit de fructuoase, susţinută sintetic prin următoarele:

• 43 de granturi / contracte de cercetare câştigate prin competiţie naţională în ultimii 5 ani (CNCSIS, PNCDI, CEEX, PN2);
• 6 contracte de cercetare câştigate prin competiţie internaţională (FP6, colaborări bilaterale) deasemenea în ultimii 5 ani;
• aproximativ trei milioane şi jumătate de echivalent euro efectiv încasate în ultimii cinci ani pentru aceste granturi şi contracte;
• 48 de articole publicate în reviste cotate ISI, numeroase altele publicate în baze de date indexate (ISI, Scopus, Inspec, Compendex, etc.);
• 73 de brevete de invenţie cu aplicativitate în industria de profil;
• 94 de cărţi şi capitole de cărţi ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate.

Activitatea de cercetare se desfăşoară în patru laboratoare, care dispun de echipamente de ultimă generaţie, valoarea investiţiilor realizate în ultimii trei ani în modernizarea infrastructurii de cercetare depăşind echivalentul a 1 milion de euro.

Istoric

In anul 1907, in cadrul Laboratorului de electricitate a Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi se introduc primele lucrări practice de măsurări electrice. Prima menţiune privind existenţa unei discipline de profil apare în Programa Şcolii de Electricitate Industrială din Iaşi, seria 1911-1912, unde disciplina de Măsuri electrice şi încercări de maşini îl avea ca titular pe dl. ing. J. Vârlănescu.

Catedra de Măsuri electrice şi instalaţii electrice apare pentru prima dată în structura Şcolii Politehnice „Gh. Asachi” (dosarul arhivă IPI, nr.2/1938) la facultatea de Electrotehnică alături de Catedra de Electricitate şi Electrotehnică generală şi Catedra de Maşini Electrice şi Staţiuni Centrale.

Denumirea Catedra de Măsurări Electrice şi Materiale Electrotehnice – datează din anul 1990, ca urmare a reorganizării facultăţii după desprinderea secţiilor de Electronică şi telecomunicaţii, respectiv Automatizări şi calculatoare, devenite facultăţi de sine stătătoare. În anul 2008 catedra a fost transformata in departament. Aici au activat sau mai activează personalităţi marcante ale şcolii de măsurări electrice ieşene: Profesorul Vasile PETRESCU, Profesorul Dumitru BĂRBULESCU, Profesorul Mihai ANTONIU, Profesorul Mihai CREŢU sau Profesorul Traian BALAN.

Cadre didactice titulare

 • Conf.Dr.Ing. Eduard Luncă – Director Departament
 • Prof.Dr.Ing. Marinel Temneanu
 • Prof.Dr.Ing. Alexandru Salceanu
 • Prof.Dr.Ing. Constantin Sarmasanu
 • Prof.Dr.Ing. Romeo Ciobanu
 • Prof.Dr.Ing. Valeriu David
 • Prof.Dr.Ing. Cristian Fosalau
 • Prof.Dr.Ing. Cristina Schreiner
 • Prof.Dr.Ing. Codrin Donciu
 • Prof.Dr.Ing. Cristian Zet
 • Conf.Dr.Ing. Lucian Nita
 • Conf.Dr.Ing. Alexandru Trandabat
 • Conf.Dr.Ing. Marius Olariu
 • Conf.Dr.Ing. Catalin Damian
 • Conf.Dr.Ing. Marius Brinzila
 • S.l.Dr.Ing. Oana Asiminicesei
 • S.l.Dr.Ing. Marius Paulet
 • S.l.Dr.Ing. Silviu Ursache
 • S.l.Dr.Ing. Daniel Petrisor

Cadre didactice asociate

 • Prof.Dr.Ing. Liviu Breniuc
 • Prof.Dr.Ing. Emil Vremera

Personal didactic auxiliar

 • Ing. Adrian Timofte
 • Ing. Ionel Hogas
 • Tehn. Adam Amarandei

Personal didactic pensionat

 • Prof.Dr.Ing. Mircea Ilinca
 • Prof.Dr.Ing. Mihai Cretu
 • Prof.Dr.Ing. Traian Balan
 • Conf.Dr.Ing. Constantin Harja
 • S.l.dr.ing. Cornelia Marcuta