loader image

Proiecte de cercetare- dezvoltare

MathE – Improve Math Skills in Higher Education

 

 

2018-2020 Proiect PN III – P2-1.2-PCCDI-3PCCDI/2018, Platforma microfluidică pentru detecția celulelor tumorale circulante (CTC) concentrate prin dielectroforeză-magnetoforeză și analizate prin spectroscopie dielectrică și de impedanță electrochimică-uCellDetect. Responsabil: Marius Olariu.

2018-2020 Proiect COFUND-MANUNET III-AniConFilm-1 nr. 18/2018, Tehnologie de fabricare a filmelor conductive anizotropice nanostructurate cu arhitectură adaptabilă sub acțiunea câmpului electromagnetic, pentru aplicații electronice și biomedicale. Responsabil: Marius Olariu.

2019-2020 Subproiect in cadrul proiectului COMPETE nr. 9PFE/2019 Sistem de aprindere cu eficiență ridicată bazat pe bujie dublă pentru reducerea emisiilor poluante din gazele de eșapament evacuate de motoarele cu ardere internă (HEDSIS) Responsabil: Dragos Astanei.

2019-2020 Subproiect in cadrul proiectului COMPETE nr. 9PFE/2019 Structură hardware-software inteligentă de monitorizare și diagnosticare a bobinelor de joantă din sistemul de alimentare al tracțiunii electrice feroviare (MODBOJ) Responsabil: Alin Dragomir.

2019-2020 Subproiect in cadrul proiectului COMPETE nr. 9PFE/2019 Platformă software de asistență decizională orientată spre eficientizarea managementului activității furnizorilor de energie electrică (ProMarket) Responsabil: Bogdan Neagu.

2019-2020 Proiect PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR-2019-0213 , Evaluation of the activated water produced by different non-thermal plasma reactors (PAW-Ev) (Evaluarea apei activate produse de către diferite reactoare de plasmă non-termică) – Cooperare europeană și internațională / Bilateral/multilateral / Proiecte mobilităţi RO-FR, Director proiect: Dragos Astanei

2017-2020 Proiect PCE 15/2017 „Cresterea Productiei Agricole in Sere Utilizand Irigarea cu Apa Activata cu Plasma Rece„, Director proiect: Radu Burlica

2016-2018 Project PN-III-P2-2.1-BG-2016-0236 type Bridge Grant, Contract no. 41BG/2016, Applications of video image processing technologies for autonomous vehicles and traffic safety (Aplicaţii ale tehnologiilor de procesare a imaginilor video in domeniul automotive pentru vehicule autonome si siguranţa circulaţiei), financed by the Romanian Ministry of Research,  Coodinator: „Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi; Director: Cristian ZET, Partner: Continental Romania, 1.965.406 lei.

2016-2018 Project PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0075 type Transfer to enterprises, Contract no. 39PTE/2016, Development of innovative products portfolio at SC CAOM SA Pascani by technological transfer of a highly sensitive strain gage  (Dezvoltarea portofoliului de produse inovative al SC CAOM SA prin transferul tehnologic al unei marci tensometrice cu sensibilitate ridicată), financed by the Romanian Ministry of Research,  Coodinator: SC CAOM SA Pascani, Partner: „Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi; 454.000 lei.

2014-2016 PNII project H2Sense, no. 43/2014, Wireless network of hydrogen passive flex-on-chip sensors based on onion–like carbon (OLC) manipulated via dielectrophoresis (Retea wireless de senzori pasivi de hidrogen de tip flex-on-chip pe baza de OLC-uri (onionlike carbon) manipulate cu ajutorul dielectroforezei), UEFISCDI-Romania, Coodinator: Gheorghe Asachi Technical University of Iasi; Director: Olariu Marius Andrei (partners: Clinical INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA „PETRU PONI”; CAOM S.A.)

2014-2016 PNII project NOVAFES, no.267/2014, Innovative garments with embedded electrodes for functional electrical stimulation based rehabilitation (Materiale textile inovative cu electrozi incorporati pentru recuperarea prin stimulare electrica functionala a persoanelor cu dizabilitati neuromotorii), UEFISCDI-Romania,  Coodinator: Gheorghe Asachi Technical University of Iasi; Director: Marian Silviu Poboroniuc (partners: Clinical Rehabilitation Hospital of Iasi, SC Magnum SX SRL, SC RO-GALU SRL, Bucharest).

2014 PN-II-PT-PCCA- 2013-4-0471 Contract nr. 37/2014 Proiect SmartFlow, Titlu: Retea inteligenta de microsenzori pentru masurarea neinvaziva a debitelor (SmartFlow), Coordonator: IFT Iasi, Valoare UTI: 125000 lei = 4500 + 97000 + 23500. Scientific responsible: Cristian Fosalau

2013-2014 CAPACITATI, Modul III, Proiect Bilateral Ro – Slovacia, nr. 655/2013: Materiale compozite inovative pentru ecranare electromagnetică, bazate pe pulberi nano-conductive obținute din recilarea WEEE (deșeuri din echipamente electrice și electronice), director – Prof.Dr.Ing. Romeo Ciobanu

2012-2016 PNII project, No. 150/2012, IHRG -AN INTELLIGENT HAPTIC ROBOT GLOVE for the PATIENTS SUFFERING A CEREBROVASCULAR ACCIDENT , Coodinator: University of Bucharest; Project responsible TUIASI: Marian Poboroniuc.

2012-2016 PNII project No. 180/2012, EXOSLIM -A HYBRID FES-EXOSKELETON SYSTEM TO REHABILITATE THE UPPER LIMB IN DISABLED PEOPLE ,Coodinator: University of Iasi; Project coordinator: Olaru Radu, Scientific director TUIASI: Marian Poboroniuc.

2012-2016 – PCCA 63/2012 Sistem complex de monitorizare a alunecarilor de teren utilizând traductoare bazate pe noi materiale şi tehnologii director – Conf. dr. ing. Cristian Zet

2012-2015 FP7 project No. 527877-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW,  Strategic Alignment of Electrical and Information Engineering in European Higher Education Institutions (SALEIE) , Coodinator: University of York, UK; Project responsible P12-TUIASI: Marian Poboroniuc (WP3 leader).

2012-2014 – PCCA 30/2012 Sigmet – Smart metering device with incorporated load identification features director – Prof. dr. ing. Marinel Temneanu

2012-2014 Era Net, EuroNanoMed, nr. 4-002/2012: Terapie hipertermo-chemoterapica combinata pentru controlul tumorilor hepatice, bazata pe activarea cu microunde a unor nanostructuri functionalizate imobilizate subendotelial, director – Prof.Dr.Ing. Romeo Ciobanu

2012-2014 -CrossTexNet Project 7-058/2012 ESDGarm – Core conductive fibres based ESD protective garments director – Conf. dr. ing. Codrin Donciu

2012-2013 CAPACITATI, Modul III, Proiect Bilateral Ro – Austria, nr. 553/2012: Dezvoltarea de senzori integrați folosind tehnologia LTCC pentru aplicații în domenii ca: medicină, securitate și mediu, director – Prof.Dr.Ing. Cristina Schreiner

2012-2013 Era Net, MANUNET, nr.7-061/2012: Robot multi-articulat cu miscari 3D independente pentru operatiuni de pozitionare precisa, director – Conf.Dr.Ing. Iulian Romanescu

2012-2013 CrossTexNet Project 7-071/2012 3Dshields – 3D EMI Shields director – Conf. dr. ing. Codrin Donciu

2011-2015 FP7-PEOPLE-2011-ITN, nr. 289481: Low-cost and energy-efficient LTCC sensor/IR-UWB transceiver solutions for sustainable healthy environment, director – Prof.Dr.Ing. Cristina Schreiner

2011-2013 Era Net, MANUNET, nr. 7-038/2011: Dezvoltarea de bio-senzori prin intermediul unei tehnologii inovative de electroacoperire a structurilor carbonice cu polimeri activi, director – Prof.Dr.Ing. Cristina Schreiner

2011-2012 Era Net, MANUNET, nr. 7-042/2011: Tehnologii inovative de asamblare-dezasamblare a componentelor nematalice industriale, bazate pe adezivi electro-activi nanostructurati, director – S.l. Dr. Ing. Radu Damian

2010-2012 CAPACITATI, Modul III, Proiect Bilateral Ro – Cipru, nr. 436CB/2011: Compozite polimerice nano-active avansate cu metale rare şi oxizi metalici, pentru aplicaţii în microelectronică în domeniul GHz, director – Prof.Dr.Ing. Cristina Schreiner

2009-2012 – SEEAF/A/594/1.2/X –AUTOCLUSTERS – The international cooperative network of educational and research institution with subcontractors and other bodies active in Automotive Industry director – Conf. dr. ing.  Cristian-Győző Haba

2008 – 2011 PN II-22126 SIPCON – Sistem inteligent de predictie si control al congestiilor in retelele de transport si distributie la inalta tensiune director – Prof. dr. ing. Mihai Gavrilaş

2008-2011 PN II 72-157/2008 Microtraductoare cu elemente sensibile bazate pe nanofire magnetice director – Conf. dr. ing. Cristian Zet

2008-2011 – 72-173/2008 –Videocal – Sistem video automatizat cu grad ridicat de interschimbabilitate pentru etalonare metrologică a echipamentelor de măsurare director – Conf. dr. ing. Codrin Donciu

2008-2011 PN2 Parteneriate nr. 12110/2008 – Microsenzori magnetici implantabili pentru aplicaţii medicale (MEDISENS) director – Prof.dr.ing. Cristian Foşalău

2008-2011 PN2 Parteneriate nr. 82096/2008 – Sistem pe baza de microfire magnetice pentru neutralizarea activarii de la distanta a explozivilor prin intermediul telefoanelor mobile (NADEX) director – Prof.dr.ing. Cristian Foşalău

2008-2011 PN2 Parteneriate nr. 12114/2008 – Microsenzori acustici pe bază de nanofire magnetostrictive pentru aplicaţii medicale (SANAM) director – Prof.dr.ing. Cristian Foşalău

2008-2011 PN2 Parteneriate nr. 12109/2008 – Senzori bazati pe elemente de detectie nanometrice pentru aplicatii în nano-medicina (SENAN) director – Prof.dr.ing. Cristian Foşalău

2008 – 2009 PN II – 31CB/09.06.2008 NEUROTEH – Development of new neuroprosthesis and assessment tools for impaired people due to a central nervous system lession, director – Conf. dr. ing.  Marian Poboroniuc

2008 – 2009 CAPACITATI, Modul III, Proiect Bilateral Ro – Korea, nr. 64CB/2008: Filme ceramice subtiri nanoporoase din cristale zeolitice pe baza de siliciu pentru materiale cu constanta dielectrica redusa, director – Prof.Dr.Ing. Romeo Ciobanu

2008 – 2009 CAPACITATI, Modul III, Proiect Bilateral Ro – Turcia, nr. 63CB/2008: Ecrane si panouri absorbante pentru utilizari speciale bazate pe compozite nano-structurale cu arhitectura predefinita si proprietati dielectrice si electromagnetice personalizate, director – Prof.Dr.Ing. Romeo Ciobanu

2008 – 2009 CAPACITATI, Modul III, Proiect Bilateral Ro – Bulgaria, nr. 62CB/2008: Instrumentatie la distanta pentru noile griduri regionale dedicate, director – Prof.Dr.Ing. Cristina Schreiner

2007-2010 PN II- 21-014/2007 SIMDE – Sistem Inteligent de Monitorizare si Diagnosticare a Echipamentelor Electrice

2007-2010 – D11-068/2007 – SINPHA – Sisteme incorporate tip neuroproteza pentru recuperarea persoanelor cu handicap neuromotor director – Conf. dr. ing.  Marian Poboroniuc

2007-2010 PN II 71-100/2007  – Semafint – Sistem video inteligent de comandă a semaforizării intersecţiilor destinat diminuării congestiilor rutiere şi reducerii poluării fizico-chimice şi fonice a mediului director – Prof. dr. ing. Marinel Temneanu

2006-2008 CEEX modulul 4 nr. 110/2006 – Extinderea posibilităţilor de măsurare continuă on-line a parametrilor poluanţi din apă şi aer pentru un laborator de mediu director – Prof.dr.ing. Cristian Foşalău

ENT HAPTIC ROBOT GLOVE for the PATIENTS SUFFERING A CEREBROVASCULAR ACCIDENT

AN INTELLIGENT HAPTIC ROBOT GLOVE for the PATIENTS SUFFERING A CEREBROVASCULAR ACCIDENT