loader image

Conducere

Decan

Prof. dr. ing. Dorin-Dumitru Lucache

Telefon: +40-232-278683,
interior – 1102, 1235


Prof. dr. ing.  Maricel Adam
Prodecan cu activitatea didactică
Telefon: +40-232-278683
interior – 1114 sau 1174

Sebastian Teodor ARĂDOAEI
Conf. dr. ing.  Sebastian Arădoaei
Prodecan cu probleme de
resurse/strategii
Telefon: +40-232-278683
interior – 1114 sau 1124

marian poboroniuc
Prof. dr. ing. Marian Poboroniuc
Prodecan cu activitatea științifică
și de cercetare
Telefon: +40-232-278683
interior – 1114 sau 1234Conf. dr. ing. inf. Cătălin Damian
Prodecan în relația cu studenții
și promovare online
Telefon +40232701176