loader image

Conducere

Decan

Prof. dr. ing. Marinel-Costel Temneanu

Telefon: +40-232-278683,
interior – 1102, 1240

Prodecan

Prof. dr. ing.  Maricel Adam

Prodecan cu activitatea didactică
Telefon: +40-232-278683
interior – 1114 sau 1174

Prodecan

Prof. dr. ing.  Dorin-Dumitru Lucache

Prodecan cu imaginea universitara, promovarea facultății și relații cu agenții economici
Telefon: +40-232-278683, interior – 1114  sau 1235

Prodecan

Conf. dr. ing.  Sebastian Arădoaei

Prodecan cu probleme de resurse/strategii
Telefon: +40-232-278683
interior – 1114 sau 1124