loader image

Misiune – Viziune

Mesaj pentru viitorii studenți

Ascensiunea facultăţii noastre a fost susţinută de anvergura unor Titani, ale  căror performanţe ştiinţifice i-au adus în preajma premiilor Nobel, aşa cum au fost academicienii Dragomir Hurmuzescu şi Ştefan Procopiu.

Având piatra de temelie în Şcoala Superioară de Electricitate Industrială (noiembrie 1910), devenită ulterior Institut Electrotehnic, am fost una din cele două facultăţi fondatoare, în 1938, ale Şcolii Politehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Evoluţia facultăţii a fost impulsionată de înfiinţarea, în anul 1960, a specializării Energetică. Începând cu anul 1995, s-a dezvoltat specializarea de Inginerie economică (în domeniul Inginerie şi management), iar din anul 2003 şi specializarea de Informatică aplicată în ingineria electrică (în domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate)

Toate programele noastre de studii universitare de licenţă şi de master sunt acreditate ARACIS, cu calificativul „încredere”, iar, începând cu anul universitar 2011-2012, deţinem autorizaţia provizorie pentru şcolarizarea programului de studii universitare de licenţă în limba engleză, Electrical Engineering and Computers (Inginerie Electrică şi Calculatoare).

Cu începere din anul 2008, centenara Facultate de Electrotehnică şi-a schimbat denumirea, prin Hotărâre de Guvern, devenind: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, cu acronimul IEEI, ca o recunoaştere a racordării ferme şi flexibile a programelor noastre de studiu la solicitările venite din economia reală a mileniului trei.

Prezent şi viitor: succes în carieră şi societate

Pentru sesiunea de admitere iulie 2012 vom scoate la concurs un număr suficient de mare de locuri  integral finanţate de la buget pentru studii universitare de licenţa (ingineri – 4 ani), care implică formare profesională excelentă, locuri subvenţionate în cămine moderne, burse de studiu şi sociale, tabere şi transport gratuit. Complementar, formarea voastră va fi desăvârşită de nenumărate proiecte cultural-artistice şi sportive în care veţi avea şansa unei benefice implicări.

Tuturor celor care vor lua inspirata decizie de a urma cursurile facultăţii noastre, le oferim şansa unui parteneriat care să fundamenteze traseul ascendent pe care-l poate parcurge, alături de noi, un tânăr absolvent de liceu.

Diplomele emise de noi sunt recunoscute şi respectate oriunde în lume, garantând competenţe căutate pe o piaţă a muncii dinamică şi globalizată. Noi nu producem şomeri cu diplomă universitară.

Cu o rată de angajare de peste 90%, inginerii formaţi la noi, având solide cunoştinţe cumulate din domeniul tehnologiilor informatice, al curenţilor tari sau al celor slabi, precum şi al managementului economic, sunt solicitaţi în industria şi cercetarea din întreg spaţiul Uniunii Europene.

Veţi fi trataţi de profesorii voştri cu respect, înţelegere şi maximă responsabilitate, pentru că împreună avem acelaşi obiectiv strategic: reuşita voastră într-o lume tot mai concurenţială, în care vă vom ajuta să vă găsiţi locul dorit!

Vă dorim succes la examenul de bacalaureat şi vă aşteptăm să începem împreună drumul vostru către împlinire socială şi profesională.