loader image

Comisii de lucru

Componenţa comisiilor de lucru ale Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, pentru legislatura 2020 – 2024

1. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (subcomisie CEAC)

 • Prodecan, prof.dr.ing. Maricel Adam – responsabil
 • conf.dr.ing. Oana-Maria Asiminicesei
 • s.l.dr.ing. Elena Serea
 • Marian Găbureanu, student
 • Petrișor Burghelea, student

2. Comisia pentru cercetare, dezvoltare, anteprenoriat şi parteneriat public privat

 • Prodecan, prof.dr.ing. Dorin Lucache – coordonator
 • prof.dr.ing. Romeo Cristian Ciobanu
 • prof.dr.ing. Marian Poboroniuc
 • prof.dr.ing. Maricel Adam
 • prof.dr.ing. Cristian Gyozo Haba
 • prof.dr.ing. Codrin Donciu
 • prof.dr.ing. Marius Olariu

  3. Comisia de relaţii internaţionale, imagine universitară şi marketing academic

 • Prodecan, conf.dr.ing. Sebastian Arădoaei- coordonator
 • prof.dr.ing. Viorel Varvara
 • prof.dr.ing. Codrin Donciu
 • s.l.dr.ing. Dragoş Machidon
 • s.l.dr.ing. Dragoş Astanei
 • s.l.dr.ing . Mihai Andruşcă
 • s.l.dr.ing. Dănuţ Irimia
 • s.l.dr.ing. Daniel Petrişor

 4. Comisia pentru probleme studenţeşti şi servicii universitare

 • Decan, Prof.dr.ing. Marinel Temneanu -coordonator
 • Prodecan, Prof.dr.ing. Dorin Dumitru Lucache
 • Secretar şef, Ing. Felicia Zet
 • Studenții membri în Consiliul Facultății

 5. Comisia de etică

 • prof.dr.ing. Valeriu David – coordonator
 • prof.dr.ing. Camelia Petrescu
 • prof.dr.ing Adrian Pleşca
 • conf.dr.ing. Georgel Paicu
 • ing. Elena Cheptea, reprezentant sindicat
 • Duliba Mădălina Daniela, studentă consilier

6. Comisia de orar

 • Prodecan, prof.dr.ing. Maricel Adam – coordonator
 • S.l.dr.ing. Bogdan Neagu- responsabil
 • S.l.dr.ing. Daniel Sticea
 • S.l.dr.ing. Silviu Ursache
 • S.l.dr.ing. Bogdan Vârlan

7. Comisia de practică

 • Prodecan, conf.dr.ing. Sebastian Arădoaei- coordonator
 • Director departament ETH, prof.dr.ing. Cristian Gyozo Haba
 • Director departament EN, prof.dr.ing. Mihai Gavrilaş
 • Director departament MEME, conf.dr.ing. Eduard Luncă
 • Director departament UAAI, conf. dr.ing. Mihai Albu

   8. Comisia pentru sănătate şi securitate în muncă

 • Decan, prof.dr.ing. Marinel Temneanu – coordonator
 • Director departament ETH, prof.dr.ing. Cristian Gyozo Haba
 • Director departament EN, prof.dr.ing. Mihai Gavrilaş
 • Director departament MEME, conf.dr.ing. Eduard Luncă
 • Director departament UAAI, conf.dr.ing. Mihai Albu
 • Administrator sef, ing. Camelia Nistor
 • Secretar şef, ing. Felicia Zet

9. Comisia pentru consiliere / tutorat

 • Prof.dr.ing Marcel Istrate – coordonator
 • Conf.dr.ing. Cătălin Damian
 • Sef lucrari. Mat.dr. Monica Burlica
 • S.l.dr.ing. Elena Serea
 • Student consilier facultate

10. Comisii pentru mobilități Erasmus+ si SEE selectie/echivalare

Comisia de selectie pentru cadre didactice

 • Coordonator ERASMUS, Prof.dr.ing. Romeo-Cristian Ciobanu
 • Conf.dr.ing. Mihai Albu
 • Conf. dr.ing Oana-Maria Asiminicesei
 • Sef lucrări.dr.ing Florina Scarlatache
 • Asistent .dr.ing Olga Plopa

Comisia de selectie pentru studentii

 • Coordonator ERASMUS, Prof.dr.ing. Romeo-Cristian Ciobanu
 • Conf. dr.ing. Mihai Albu
 • Conf.dr.ing Oana-Maria Asiminicesei
 • Sef lucrări.dr.ing Florina Scarlatache
 • Asistent dr.ing Olga Plopa
 • Student Gabureanu Marian

Comisia de echivalare/recunoastere credite

 • Decan, Prof.dr.ing. Marinel-Costel Temneanu
 • Coordonator ERASMUS, Prof.dr.ing. Romeo-Cristian Ciobanu
 • Prof.dr.ing. Maricel Adam
 • Prof.dr.ing. Cristian Gyozo Haba
 • Prof.dr.ing. Doru-Dumitru Lucache