loader image

Comisii de lucru

Componenţa comisiilor de lucru ale Facultăţii de Inginerie electrică, Energetică şi Informatică aplicată, pentru legislatura 2016 – 2020

1. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (subcomisie CEAC)

 • Prodecan, prof.dr.ing. Maricel Adam – responsabil
 • s.l.dr.ing. Elena Serea
 • s.l.dr.ing. Oana-Maria Asiminicesei
 • Marian Găbureanu,  licență, dom.  Inginerie electrică,  student senator
 • Petrișor Burghelea, licenta, dom.   Inginerie energetică, student consilier

2. Comisia pentru cercetare, dezvoltare, anteprenoriat şi parteneriat public privat

 • Prodecan, prof.dr.ing. Cristian Foşalău – coordonator
 • prof.dr.ing. Romeo Cristian Ciobanu
 • prof.dr.ing. Marian Poboroniuc
 • prof.dr.ing. Maricel Adam
 • prof.dr.ing. Cristian Gyozo Haba
 • prof.dr.ing. Codrin Donciu
 • conf.dr.ing. Marius Olariu

3. Comisia de relaţii internaţionale, imagine universitară şi marketing academic

 • Prodecan, prof.dr.ing. Dorin Lucache – coordonator
 • prof.dr.ing. Viorel Varvara
 • prof.dr.ing. Codrin Donciu
 • s.l.dr.ing. Dragoş Machidon
 • s.l.dr.ing. Dragoş Astanei
 • s.l.dr.ing . Mihai Andruşca
 • s.l.dr.ing .  Dănuţ Irimia
 • s.l.dr.ing . Daniel Petrişor

 4. Comisia pentru probleme studenţeşti şi servicii universitare

 • Decan, Prof.dr.ing. Marinel Temneanu -coordonator
 • Prodecan, Prof.dr.ing. Dorin Dumitru  Lucache
 • Secretar şef, Ing. Felicia Zet
 • Burghelea Petrişor, licenţă, an III, student consilier
 • Covali Ionuț Alexandru, licență, an IV, student consilier
 • Duliba Mălina Daniela, licenţă, an III, studentă consilier
 • Lercă Florentin Răzvan, licență, an II, student consilier
 • Răcheriu Raluca Elena, licență, an III, studentă consilier
 • Vrabie Sergiu, licenta,  an IV, student consilier
 • Contofan Cosmin Constantin, master, an II, student consilier
 • Luca Cosmin Constantin, master, an II, student consilier

 5. Comisia de etică

 • prof.dr.ing. Valeriu David – coordonator
 • prof.dr.ing. Camelia Petrescu
 • prof.dr.ing Adrian Pleşca
 • conf.dr.ing. Georgel Paicu
 • ing. Elena Cheptea,  reprezentant  sindicat
 • student consilier

6. Comisia de orar

 • Prodecan, prof.dr.ing. Maricel Adam – coordonator
 • Conf.dr.ing. Gheorghe Grigoraş- responsabil
 • S.l.dr.ing. Bogdan Neagu
 • S.l.dr.ing. Daniel Sticea
 • S.l.dr.ing. Silviu Ursache
 • S.l.dr.ing.  Bogdan Vârlan

7. Comisia de practică

 • Prodecan, conf.dr.ing. Radu Voinea Cociu- coordonator
 • Prodecan, prof.dr.ing. Dorin Lucache
 • Director departament ETH, prof.dr.ing. prof.dr.ing. Cristian Gyozo Haba
 • Director departament EN, prof.dr.ing. Mihai Gavrilaş
 • Director departament  MEME, prof.dr.ing. Cristian Zet
 • Director departament UAAI, conf. dr.ing. Mihai Albu

8. Comisia pentru sănătate şi securitate în muncă

 • Decan, prof.dr.ing. Marinel  Temneanu – coordonator
 • Director departament ETH, prof.dr.ing. prof.dr.ing. Cristian Gyozo Haba
 • Director departament EN, prof.dr.ing. Mihai Gavrilaş
 • Director departament  MEME, prof.dr.ing. Cristian Zet
 • Director departament UAAI, conf.dr.ing. Mihai Albu
 • Administrator sef, ing. Camelia Nistor
 • Secretar şef, ing. Felicia Zet

9. Comisia pentru consiliere / tutorat

 • Prof.dr.ing  Marcel Istrate – coordonator
 • Sef lucrari. Mat.dr.  Monica Burlica
 • S.l.dr.ing. Elena Serea
 • Conf.dr.ing. Cătălin Damian
 • Marian Găbureanu, student senator și președinte al Ligii LSEth
 • Sergiu Vrabie, student senator