loader image

Master

Procedura de organizare a activităţii didactice pentru studii universitare de masterat

Studiile universitare de master sunt studii la învăţământul de zi, cu durata de doi ani. Absolvenţii acestor studii obţin Diploma de Master, în domeniul şi programul de studii pe care l-au absolvit. Admiterea în ciclul de studii universitare de master se face pe programe de studii. Toate programele de studii şcolarizate de facultate sunt ACREDITATE.

Nomenclatorul programelor de studii de master şcolarizate de facultate:

Domeniul Inginerie electrică

Programe de studii

  • Conversia energiei şi controlul mişcării
  • Sisteme electrice avansate
  • Sisteme informatice de monitorizare a mediului

Domeniul Inginerie energetică

Programe de studii

  • Management energie – mediu
  • Managementul sistemelor de energie

Domeniul Inginerie şi management

Programul de studii

  • Inginerie şi management în contextul globalizării

Planuri de invatamant