loader image

Laborator – Control Automat

Locatie laborator : Facultatea de Inginerie Electrica, corp cladire TEX6, Iasi, RomânianiaPersonal :Șef lucrări.dr.ing. Mitică TEMNEANU

Suport curs:
Curs 1: Tehnica reglării și control automat

Listă lucrări laborator: