loader image

Ziua Internet of Things 2016

“Facultatea de Inginerie electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi vă invită la

IoT-IS: Ziua Internet of Things 2016, Iaşi, 9 aprilie”

IoT-IS: Internet of Things Day 2016

Talks and Roundtable

Iaşi, April 9, 2016

The IoT-IS Day is an event organized by the Faculty of Electrical Engineering, “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi with the occasion of the Global Internet of Things Day which is celebrated every year on April 9, with the aim to bring together researchers, academics, entrepreneurs, and industry specialists, to discuss about the design and development of the emerging field of Internet of Things.

The IoT-IS event is also intended as a platform for identifying active actors in the field of IoT in the Iasi Region and can be a first step in establishing new collaborations for future projects.

The event is listed on the IoT Day website http://iotday.org.

AGENDA

09h00-09h10      Welcome, Prof. Cristian-Gyozo Haba and Prof.David Valeriu

09h10-11h30      Talks

  • Industrial IoT, security of connections, the Quartz Matrix experience, Bogdan Teodorescu, Quartz Matrix
  • USMED – Unique system for management of medical imaging data, Lucian Nita, RomSoft
  • Internet of every Things, Gabriel Manole, Continental Automotive
  • IoT and Assisted Living, Cristian-Gyozo Haba, Valeriu David, Liviu Breniuc, Faculty of Electrical Engineering

11h30-12h30      Round Table: IoT: The path from concept to implementation

THE COST

Participation to IoT-IS event is FREE of cost

VENUE

The event will take place in the “Dragomir Hurmuzescu” Conference Hall of the Faculty of Electrical Engineering, Bd. D.Mangeron Nr. 23, 700050 Iasi.

CONTACT PERSONS

Prof. Cristian-Gyozo Haba, cghaba@tuiasi.rotel:0721696134

Prof. Valeriu David, valdavid@tuiasi.rotel:0787811778


IoT-IS: Ziua Internet of Things 2016,

Prezentări şi Masă rotundă

Iaşi, 9 aprilie 2016

Ziua IoT-IS este un eveniment organizat de Facultatea de Inginerie electrică, Energetică şi Informatică Aplicată a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi cu ocazia Zilei internaţionale a Internetului Lucrurilor (Internet of Things Day) care se sărbătoreşte în fiecare an la data de 9 aprilie. Scopul acestui eveniment este de a aduce împreună cercetători, cadre didactice, antreprenori şi specialişti din industrie pentru a discuta despre proiectarea, dezvoltarea şi implementarea sistemelor care se încadrează în conceptul de Internet al lucrurilor (IoT).

Evenimentul IoT-IS este conceput şi ca o ocazie de a identifica actorii activi în domeniul Internetului lucrurilor (IoT) din regiunea municipiului Iaşi şi poate constitui un prim pas în stabilirea unor legături de colaborare pentru viitoare proiecte în domeniu.

Evenimentul este inclus pe lista evenimentelor internaţionale organizate cu această ocazie, listă disponibilă pe pagina webhttp://iotday.org.

Participarea la eveniment este gratuită.

AGENDA

09.00-09.10         Cuvânt de deschidere, Prof. Cristian-Gyozo Haba şi Prof.David Valeriu

09.10-11.30         Prezentări

  • IoT pentru Industrie, securizarea conexiunilor, experiența Quartz Matrix, Bogdan Teodorescu, Quartz Matrix
  • USMED – Sistem Unic de Management al Datelor de Imagistica Medicala, Lucian Nita, RomSoft
  • Internet of every Things, Gabriel Manole, Continental Automotive
  • IoT şi asistenţa persoanelor în vârstă, Cristian-Gyozo Haba, Valeriu David, Liviu Breniuc, Facultatea IEEEIA

11.30-12.30         Masă rotundă: Internetul lucrurilor: Drumul de la concept la realitate

PERSOANE DE CONTACT

Prof. Cristian-Gyozo Haba, cghaba@tuiasi.rotel:0721696134

Prof. Valeriu David, valdavid@tuiasi.rotel:0787811778

LOCAŢIE

Evenimentul se va desfăşura în Sala de conferenţe “Dragomir Hurmuzescu” a Facultăţii de Inginerie electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Bd. Dimitrie Mangeron Nr. 23 Iaşi.