loader image

Teză de abilitare

În ziua de 02 aprilie 2021, ora 10.00 link-ul https://meet.google.com/bpb-pgyq-kxw va avea loc susţinerea online a tezei de abilitare cu titlul „Contribuţii privind dezvoltarea sistemelor încorporate şi aplicaţiile acestora” în domeniul „Inginerie electrică” elaborată de prof.univ.dr.ing. Cristian-Győző Haba de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Comisia pentru analizarea tezei de abilitare are următoarea componenţă:

1. Prof.univ.dr.ing. Călin Munteanu – Universitatea Tehnică din Cluj Napoca;

2. Prof.univ.dr.ing. Sergiu Ivanov-Universitatea din Craiova;

3. Prof.univ.dr.ing. Alexandru Sălceanu – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Documentele, conform O.M. nr. 5229/2020 şi a Procedurii privind obţinerea atestatului de abilitare COD.PO.CSUD.05, au fost afişate pe site-ul www.doctorat.tuiasi.ro.