loader image

Pre-susținere teză de doctorat – “Dezvoltări inovative ale proceselor şi metodologiilor software din industria componentelor pentru autovehicule”

În ziua de 22 iulie 2019, la ora 12,00 în Sala E 412 a Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată va avea loc presusținerea în fața comisiei de îndrumare a tezei de doctorat cu titlul “Dezvoltări inovative ale proceselor şi metodologiilor software din industria componentelor pentru autovehicule” elaborată de ing. Ionuţ-Andrei Sandu, domeniul Inginerie electrică sub conducerea Prof. univ. dr. ing. Alexandru Sălceanu.

Comisia de îndrumarea are următoarea componență:

  • Prof. univ. dr. ing. Valeriu David – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
  • Prof. univ. dr. ing. Cristian Zet – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
  • S.l.dr.ing. Marius Paulet – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași