loader image

Consolidare și reabilitare termică imobil EN – Proiect cod SMIS 120774

„Servicii de informare și publicitate – Energetică” pentru proiectul
„Consolidare și reabilitare termică imobil EN”, cod SMIS 120774,
CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate

Atribuit operatorului economic SC ULYSSE PR SRL Iași – contractul nr. 11776/19.06.2020, în valoare de 12.789,20 lei( fărr TVA).


„Servicii de audit financiar – Energetică” pentru implementarea
proiectului „Consolidare și reabilitare termică imobil EN”, cod SMIS
120774, CPV: 79210000-9 Servicii de contabilitate și de audit

Atribuit operatorului economic SC EXPERT CONSULTING SRL Piatra Neamț – contractul nr. 11971/24.06.2020, în valoare de 26.880,00 lei (fără TVA).


„Servicii de consultanță pentru implementarea proiectului – Energetică”,
din cadrul proiectului „Consolidare și reabilitare termică imobil EN”,
cod SMIS 120774, CPV: 79400000-8

Atribuit operatorului economic SC ADDVANCES CORP SRL Iași – contractul nr. 10915/04.06.2020, în valoare de 130.000,00 lei (fără TVA).


„Servicii de consultanță pentru organizarea procedurilor de achiziții – Energetică” pentru  proiectul „Consolidare și reabilitare termică imobil EN”, cod SMIS 120774, CPV: 79418000-7

Atribuit operatorului economic SC ELVETIC SRL Iași – contractul
nr. 10520/29.05.2020, în valoare de 46.900,00 lei (fără TVA).