loader image

Informaţii referitoare la organizarea cursurilor in domeniul

UTILIZĂRII EFICIENTE A ENERGIEI

2010 – 2011

1. Cursuri organizate în domeniul utilizării eficiente a energiei, conform atestatului nr. 1331 din 9 septembrie 2003 emis de ARCE

• Curs de pregătire în domeniul elaborării bilanţurilor termoenergetice

Coordonatorul cursului:
Prof. dr. ing. EUGENIU VOINEA
e-mail: evoinea@ieeia.tuiasi.ro, Tel 0232 / 278680 int. 1152

Cursul este organizat în conformitate cu „Ghidul de pregătire și examinare a cursanţilor în domeniul elaborării bilanţurilor termoenergetice”, publicat în Monitorul Oficial al României cu nr. 425/17.06.2003

• Curs de pregătire în domeniul elaborării bilanţurilor electroenergetice

Coordonatorul cursului:
Şef. lucr. dr. ing. MUGUREL ROTARIU
e-mail: vrotariu@ieeia.tuiasi.ro, Tel 0232 / 236283, 0232 / 278680 int. 1134
mobil: 0745 010943

Cursul este organizat în conformitate cu „Ghidul de pregătire și examinare a cursanţilor în domeniul elaborării bilanţurilor electroenergetice”, publicat în Monitorul Oficial al României cu nr. 425/17.06.2003

• Curs de pregătire în domeniul gestiunii energiei

Coordonatorul cursului:
Prof. dr. ing. FLORIN MUNTEANU
e-mail: flmunt@ieeia.tuiasi.ro, Tel 0232 / 278680 int. 1166

Cursul este organizat în conformitate cu „Ghidul de pregătire și examinare a cursanţilor în domeniul gestiunii energie”, publicat în Monitorul Oficial al României cu nr. 425/17.06.2003

1.1 Condiţii privind pregătirea profesională a solicitanţilor
Pot urma cursurile:

• Absolvenţi ai unei facultăţi tehnice cu profil energetic sau asimilat acestuia
• Absolvenţi ai unei facultăţi tehnice cu profil diferit de cel energetic sau asimilat acestuia, care au absolvit cursuri de perfecţionare în domeniul energetic
• Absolvenţi de colegii cu profil termic sau de instalaţii, care au absolvit cursuri de perfecţionare în domeniul energetic

1.2 Certificarea studiilor
După încheierea și promovarea cursurilor, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi va elibera absolvenţilor un Certificat de absolvire, conform legii.
Certificatul de absolvire trebuie sa facă parte din documentaţia solicitată de ARCE în vederea eliberării autorizaţiei de auditor.

1.3 Organizarea cursurilor
Fiecare dintre cele 3 cursuri va fi organizat pe durata a trei luni (12 săptămâni). Cursurile vor fi organizate succesiv, pentru a permite solicitanţilor să urmeze două sau trei cursuri; perioadele de desfăşurare a cursurilor vor fi stabilite după încheierea înscrierilor.
La cererea participanţilor, cursurile pot fi organizate şi intensiv, pe durata a 2 săptămâni, eventual simultan cu celelalte cursuri.

2. Structura cursurilor

2.1 Curs de pregătire în domeniul gestiunii energiei
Modul A . Echipamente şi instalaţii energetice;
Modul B. Gestiunea energiei şi managementul proiectelor energetice;
Modul C. Utilizarea eficientă a energiei.

2.2 Curs de pregătire în domeniul elaborării bilanţurilor electroenergetice
Modul A. Bazele electroenergeticii
Modul B. Măsurarea mărimilor electrice
Modul C. Întocmirea şi analiza bilanţurilor electroenergetice

2.3 Curs de pregătire în domeniul elaborării bilanţurilor termoenergetice
Modul A. Bazele termoenergeticii
Modul B. Măsurarea mărimilor neelectrice
Modul C. Întocmirea şi analiza bilanţurilor termoenergetice

3. Înscrierea candidaţilor se va face la Secretariatul Facultăţii de Electrotehnică Iaşi. Dosarul de înscriere va conţine următoarele date:

• Diploma de licenţă (copie legalizată)
• Certificatul de naştere (copie legalizată)
• Chitanţa pentru plata taxei de înscriere
• Taxa de înscriere este de 50 lei (sau copie după dispoziţia bancară de plată a taxei de curs)
• Două fotografii tip B.I
• Certificatul de căsătorie (copie legalizată–pentru cei care și-au schimbat numele prin căsătorie)
• CV

4. Taxa de şcolarizare
Taxa de şcolarizare este de 1500 lei pentru fiecare din cursuri. Plata se face în echivalent lei la cursul zilei.

5. Condiţii de cazare
Cazarea se poate asigura, contra cost, în camere cu unul sau două paturi, în căminele din complexul studenţesc „Tudor Vladimirescu” Iaşi. Preţul informativ este de 100 lei/persoană pe noapte.

6. Cursurile vor avea loc în sala Centrului de Resurse pentru Mediu / CEREM aflată la parterul clădirii de Energetică

7. Informaţii suplimentare se pot obţine de la :
– Secretariatul Facultăţii de Electrotehnică Iaşi, tel. 0232/ 278683 –interior 1108, fax: 0232 / 237627
– ANRE, Oficiul Teritorial Iaşi, tel. 0232 / 262674
– Centrul de Resurse pentru Mediu / CEREM telefon/fax 0232 / 236283.
Director CEREM , Sef lucr. dr. ing. Rotariu Mugurel, tel. – 0745 010943