loader image

Oferta Educationala Master

ADMITERE 2019

MASTERPlan de scolarizare MASTER– numar de locuri sesiunea iulie 2018

 

Domeniul de master,conform H.G. 185/2018 Programul de studii universitare de masterconform H.G. 185/2018 Numarul de locuri
Cetățeni români la buget Români de pretutindenila buget Cu taxă
Inginerie electrică Conversia energiei şi controlul mişcării 31 1 (fara bursa) 4
Sisteme electrice avansate 30 1 (fara bursa) 5
Sisteme informatice de monitorizare a mediului 30 1 (fara bursa) 5
Inginerie energetică Management energie – mediu 31 1 (fara bursa) 4
Managementul sistemelor de energie 31 1 (fara bursa) 4
Inginerie şi management Inginerie şi management în contextul globalizării 30 2 5
TOTAL FACULTATE 183 7 27