loader image

Oferta Educationala Licenta

ADMITERE 2019

LICENŢĂPlan de scolarizare – numar de locuri (pentru sesiunea iulie 2018)

 

Domeniul de licenţă conform HG 158/2018 Programul de studii universitare de licenţă conform HG 158/2018 Numar de locuri
Cetățeni români la buget Români de pretutindeni la buget Cu taxă
Inginerie electrică Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză) 30 3
Electronică de putere şi acţionări electrice 190 15 

9 cu bursa

6 fara bursa

22
Instrumentaţie şi achiziţii de date
Sisteme electrice
Informatică aplicată în ingineria electrică
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice 105

4 cu bursa

4 fara bursa

10
Managementul energiei
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 32 2

1 cu bursa

1 fara bursa

3
TOTAL FACULTATE 357 25 38

 

Mai multe detalii puteți găsi la adresa web:

http://www.tuiasi.ro/admitere/admitere-licenta