loader image

Continuarea studiilor universitare de scurtă durată

1. Metoda de selecţie a candidaţilor

Metoda de selecţie a candidaţilor – CONCURS DE DOSARE

Media de concurs (MA) se calculează astfel:

MA = Mabsolv,

în care Mabsolv media examenului de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată.

2. Perioada de desfăşurare a concursului

Sesiunea I

iulie – înscrierea candidaților în fiecare zi de lucru   între orele 9:00 – 15:00;

iulie – afişarea rezultatelor

septembrie – depunerea actelor in original pentru candidatii admisi pe locuri finantate de la buget in sesiunea iulie 2014
Sesiunea a II-a

septembrie – înscrierea candidaţilor –  în perioada  de desfăşurare a concursului, zilnic între orele 900 – 1500.

•  septembrie – afişarea rezultatelor

3. Dosarul de înscriere este similar celui de la studii de master

4. Taxa de înscriere:  100 Lei.