UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ

Domeniul: Inginerie şi Management

Specializarea: Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Titlul absolventului: inginer

Durata studiilor: 4 ani

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

ANUL I, Anul universitar 2015 - 2016

 

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

UTI.EH...

Con-diţio-nări

Semestrul 1

Semestrul 2

Nr.ore/săpt./ disciplină

V

K

Nr.ore/săpt./ disciplină

V

K

C

S

L

P

SI

C

S

L

P

SI

DI

101

Analiză matematică

EH2.101.DF.DI

 

2

2

 

 

3

E

5

 

 

 

 

 

 

 

102

Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială

EH2.102.DF.DI

 

2

1

 

 

2

E

4

 

 

 

 

 

 

 

103

Fizică

IM.103.DF.DI

 

2

 

2

 

2

E

5

 

 

 

 

 

 

 

104

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare

IM.104.DF.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

 

4

E

7

105

Informatică aplicată

EH2.105.DF.DI

 

1

 

2

 

1

C

4

 

 

 

 

 

 

 

106

Chimie

IM.106.DF.DI

 

2

 

2

 

2

E

4

 

 

 

 

 

 

 

107

Comunicare

IM.107.DC.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

1

E

3

108

Baze de date

IEE.108.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

2

C

4

109

Grafică asistată de calculator

IM.109.DF.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

2

C

4

110

Bazele economiei

IM.110.DF.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

2

E

4

111

Elemente de inginerie mecanică

IM.111.DID.DI

 

3

 

1

 

2

C

5

 

 

 

 

 

 

 

112

Elemente de inginerie electrică

IM.112.DID.DI

C1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

2

E

5

113

Limbi moderne

EH2.113.DC.DI

 

 

1

 

 

1

VP

1

 

1

 

 

1

C

1

114

Educaţie fizică

EH2.114.DC.DI

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

A/R

2

DO

115

1. Drept social  european

IM.115.1.DID.DO

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

1

C

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elemente de drept şi legislaţie

IM.115.2.DID.DO

DL

116

Limbi moderne

EH2.116.DC.DL

 

 

1

 

 

 

C

1

 

1

 

 

 

C

1

117

Ansamblu sportiv

EH2.117.DC.DL

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

A/R

2

118

Istoria tehnicii şi a tehnologiilor

IEE.118.DC.DL

 

2

1

 

 

 

C

3

 

 

 

 

 

 

 

119

Dezvoltare personală

EH2.120.DC.DL

 

1

1

 

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ore pe săptămână, total probe pe semestru şi total credite pe semestru, la DI şi DO

13

5

8

0

14

4E

3C

30

12

1

13

0

14

4E

3C

30

26

14

28

14

 

Condiţionări

Disciplina anterioară obligatorie

Denumire

Cod

C1

Fizică

UTI.EH.IM.103.DF.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

           DECAN,                                                                                                          RECTOR,

Prof.univ.dr.ing. Marcel Istrate                                                                             Prof.univ.dr.ing. Ion Giurma

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ

Domeniul: Inginerie şi Management

Specializarea: Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Titlul absolventului: inginer

Durata studiilor: 4 ani

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

ANUL II, Anul universitar 2015 - 2016

 

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

UTI.EH...

Con-diţio-nări

Semestrul 1

Semestrul 2

Nr.ore/săpt./ disciplină

V

K

Nr.ore/săpt./ disciplină

V

K

C

S

L

P

SI

C

S

L

P

SI

DI

201

Teoria probabilităţilor şi statistică matematică

IM.201.DF.DI

 

2

 

2

 

2

C

5

 

 

 

 

 

 

 

202

Management general

IM.202.DID.DI

 

2

1

 

 

2

C

4

 

 

 

 

 

 

 

203

Contabilitate

IM.203.DID.DI

 

2

 

1

 

2

E

4

 

 

 

 

 

 

 

204

Cercetare operaţională

IM.204.DID.DI

 

2

 

1

 

1

C

3

 

 

 

 

 

 

 

205

Bazele electrotehnicii

IEE.205.DID.DI

 

3

 

2

 

3

E

5

 

 

 

 

 

 

 

206

Matematici speciale - Teoria sistemelor

IEE.206.DF.DI

 

3

 

1

 

2

E

5

 

 

 

 

 

 

 

207

Finanţe şi credit

IM.207.DID.DI

C1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

E

2

208

Drept comercial

IM.208.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2

 

3

E

5

209

Managementul întreprinderii simulate

IM.209.DID.DI

C2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

2

C

3

210

Electronică

IEE.210.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

2

C

3

211

Măsurări electrice şi electronice

IEE.211.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2

1

3

E

5

212

Resurse şi politici energetice

IEE.212.DS.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

 

 

2

E

5

213

Marketing

IEE.213.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

C

2

214

Educaţie fizică

IEE.214.DC.DI

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

A/R

1

215

Practică, 3 săpt. x 40 ore/săpt.=120 ore

IEE.215.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

4

DO

216

1.Materiale electrotehnice

IM.216.1.DID.DO

 

2

 

2

 

2

E

4

 

 

 

 

 

 

 

2.Studiul materialelor

IM.216.2.DID.DO

DL

217

Limbi moderne

EL.217.DC.DL

 

 

1

 

 

 

C

1

 

1

 

 

 

C

1

218

Managementul conflictelor

IM.218.DID.DL

 

2

 

1

 

 

C

3

 

 

 

 

 

 

 

219

Microeconomie

IM.219.DID.DL

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

C

3

220

Civilizaţie şi instituţii europene (EH)

EN.220.DC.DL

 

1

 

 

 

 

C

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ore pe săptămână, total probe pe semestru şi total credite pe semestru, la DI şi DO

16

1

11

0

14

4E

3C

30

15

3

8

1

14

4E

4C

30

28

14

27

14

 

Condiţionări

Disciplina anterioară obligatorie

Denumire

Cod

C1

Contabilitate

IM.203.DID.DI

C2

Management general

IM.202.DID.DI

 

 

 

 

         DECAN,                                                                                                            RECTOR,

Prof.univ.dr.ing. Marcel Istrate                                                                             Prof.univ.dr.ing. Ion Giurma

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ

Domeniul: Inginerie şi Management

Specializarea: Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Titlul absolventului: inginer

Durata studiilor: 4 ani

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

ANUL III, Anul universitar 2015 - 2016

 

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

UTI.EH...

Con-diţio-nări

Semestrul 1

Semestrul 2

Nr.ore/săpt./ disciplină

V

K

Nr.ore/săpt./ disciplină

V

K

C

S

L

P

SI

C

S

L

P

SI

DI

301

Managementul calităţii

IM.301.DID.DI

 

2

 

1

 

2

E

4

 

 

 

 

 

 

 

302

Managementul marketingului

IM.302.DS.DI

 

2

 

1

 

2

E

4

 

 

 

 

 

 

 

303

Sisteme informaţionale pentru management

IM.303.DID.DI

 

2

 

 

1

2

C

4

 

 

 

 

 

 

 

304

Echipamente electrice

IEE.304.DID.DI

 

3

 

1

 

2

E

5

 

 

 

 

 

 

 

305

Maşini electrice

IEE.305.DID.DI

C1

3

 

2

 

3

E

5

 

 

 

 

 

 

 

306

Management financiar

IM.306.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

1

E

3

307

Comportament organizaţional

IM.307.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

1

C

3

308

Compatibilitate electromagnetică

EL.308.DS.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

1

C

3

309

Instalaţii electrice de joasă tensiune

IEE.309.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

1

2

E

4

310

Acţionări electrice

IEE.310.DID.DI

C2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

2

C

4

311

Control automat şi echipamente de automatizare

IEE.311.DS.DI

C3

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

2

E

3

312

Producerea energiei electrice şi termice

IEE.312.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

2

E

4

313

Practică în întreprinderea simulată, 3 săpt x 40 ore/săpt.=120 ore

IEE.313.DS.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

3

DO

314

1. Ştiinţa materialelor (CH)

IM.314.1.DID.DO

 

2

 

 

2

 

 

 

2

C

4

 

 

 

 

 

 

 

2. Tehnologia materialelor

IM.314.2.DID.DO

3. Inginerie generală în textile pielărie (TEX)

IM.314.3.DID.DO

4. Metrologie si certificare (EH)

IM.314.4.DID.DO

315

1. Managementul producţiei electrice.

IM.315.1.DS.DO

 

2

 

 

1

 

 

 

2

C

4

 

 

 

 

 

 

 

2. Managementul producţiei textile

IM.315.2.DS.DO

3. Managementul producţiei chimice

IM.315.3.DS.DO

4. Managementul producţiei CM

IM.315.4.DS.DO

316

1. Managementul afacerilor mici şi mijlocii

IM.316.1.DID.DO

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

2

C

3

2. Comportamentul consumatorului

IM.316.2.DID.DO

3. Cercetări de marketing

IM.316.3.DID.DO

DL

317

Cultură organizaţională. Etica în afaceri

IM.317.DID.DL

 

2

 

1

 

 

C

3

 

 

 

 

 

 

 

318

Metodologia cercetării în management

IM.318.DID.DL

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

 

C

3

319

Matematici speciale

EH.319.DF.DL

 

1

 

1

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ore pe săptămână, total probe pe semestru şi total credite pe semestru, la DI şi DO

16

0

8

1

15

4E

3C

30

16

0

10

1

13

4E

5C

30

25

15

27

13

 

Condiţionări

Disciplina anterioară obligatorie

Denumire

Cod

C1

Bazele electrotehnicii

UTI.EH.IEE.208.DID.DI

C2

Maşini electrice

UTI.EH.IEE.305.DID.DI

C3

Teoria sistemelor

UTI.EH.IEE.209.DF.DI

 

           DECAN,                                                                                                          RECTOR,

Prof.univ.dr.ing. Marcel Istrate                                                                             Prof.univ.dr.ing. Ion Giurma

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ

Domeniul: Inginerie şi Management

Specializarea: Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Titlul absolventului: inginer

Durata studiilor: 4 ani

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

ANUL IV, Anul universitar 2015 - 2016

 

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

UTI.EH...

Con-diţio-nări

Semestrul 1

Semestrul 2

Nr.ore/săpt./ disciplină

V

K

Nr.ore/săpt./ disciplină

V

K

C

S

L

P

SI

C

S

L

P

SI

DI

401

Managementul resurselor umane

IM.401.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

1

E

3

402

Modelarea şi simularea sistemelor de producţie

IM.402.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

1

C

3

403

Ingineria şi managementul mediului

IM.403.DID.DI

 

2

 

2

 

3

E

5

 

 

 

 

 

 

 

404

Managementul mentenanţei

IM.404.DID.DI

 

2

 

1

 

1

C

4

 

 

 

 

 

 

 

405

Managementul proiectelor

IM.405.DID.DI

 

2

 

 

1

2

E

4

 

 

 

 

 

 

 

406

Reţele şi echipamente pentru conducerea sistemelor energetice

IEE.406.DS.DI

 

2

 

2

 

2

C

4

 

 

 

 

 

 

 

407

Sisteme inf. pentru monitorizarea consumului de energie electrică

IEE.407.DS.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

2

E

3

408

Utilizarea optimală a energiei electrice

IEE.408.DS.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

1

 

1

E

4

409

Fiabilitate şi strategii de mentenanţă

IEE.409.DS.DI

 

2

 

2

 

2

E

5

 

 

 

 

 

 

 

410

Electroecologie

IEE.410.DS.DI

C1

 

 

 

 

 

 

 

2

1

1

 

2

E

4

411

Pregătire proiect de licenţă

IEE.411.DS.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

C

6

412

Practică pentru elaborarea proiectului de licenţă, 3 săpt. x 40 ore/săpt. = 120 ore*

IEE.412.DS.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

4

418

Susţinere examen de licenţă**

IEE.418.DS.DI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

10

DO

413

1. Management internaţional

IM.413.1.DS.DO

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

1

C

3

2. Managementul performanţei

IM.413.2.DS.DO

3. Management strategic

IM.413.3.DS.DO

414

1. Inovare - AIV

IM.414.1.DS.DO

 

2

 

1

 

1

C

3

 

 

 

 

 

 

 

2. Logistică

IM.414.2.DS.DO

415

1. Transportul şi distribuţia energiei electrice

IEE.415.1.DS.DO

 

3

 

1

1

3

E

5

 

 

 

 

 

 

 

2. Reţele electrice

IEE.415.2.DS.DO

DL

416

Managementul tehnologiilor globale

IM.416.DID.DL

 

2

 

1

 

 

C

3

 

 

 

 

 

 

 

417

Managementul investiţiilor şi riscului

IM.417.DID.DL

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

 

C

3

 

Total ore pe săptămână, total probe pe semestru şi total credite pe semestru, la DI şi DO

15

0

9

2

14

4E

3C

30

13

1

5

7

14

4E

4C

30

26

14

26

14

*Se efectuează la îndrumătorul lucrării de disertaţie, care face şi evaluarea.

**Cele 10 credite se acordă numai după susţinerea cu succes a examenului de licenţă.

 

Condiţionări

Disciplina anterioară obligatorie

Denumire

Cod

C1

Producerea energiei electrice şi termice

IEE.311.DID.DI

 

 

 

 

 

 

 

         DECAN,                                                                                                            RECTOR,

Prof.univ.dr.ing. Marcel Istrate                                                                             Prof.univ.dr.ing. Ion Giurma